Anthos-voorzitter Henk Westerhof pleitte op 19 december tijdens de Eindejaarbijeenkomst van zijn organisatie voor meer inzet van het ministerie van LNV en de NVWA bij de aanpak van vraagstukken op het gebied van markttoegang. De veelheid en complexiteit hiervan vraagt om meer capaciteit en de beschikbaarheid van specialistische kennis om het bedrijfsleven in de tuinbouwsector beter te kunnen faciliteren.

Anthos zet zelf in op het gebied van markttoegang. De organisatie investeert jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro in internationale fytosanitaire programma’s. Daarnaast voert Anthos namens het bedrijfsleven in de bloembollen- en boomkwekerijsector voortdurend overleg met de NVWA en het ministerie over markttoegangsvraagstukken. Doel daarvan is om met derde landen afspraken te maken die voor ketenpartijen praktisch en economisch haalbaar zijn.

Fytosanitaire garanties
“De roep om meer kennis en capaciteit heeft Anthos samen met andere handelskoepels in de tuinbouwsector al vaker laten horen bij zowel het ministerie, als de NVWA. Tot op heden zonder resultaat”, zo stelde de Anthos voorzitter teleurgesteld vast. Hij vroeg zich openlijk af of de overheid wel voldoende oog heeft voor de belangen van de export en haar vizier niet teveel richt op de primaire productie in relatie tot de circulaire landbouw. In het licht daarvan waarschuwde hij ervoor dat door het strenge Nederlandse middelenbeleid de ziektedruk in verschillende gewassen is toegenomen, zeker wanneer geen goed alternatief middel voor handen is. “Dat brengt met zich mee dat fytosanitaire garanties richting afzetmarkten soms onvoldoende waargemaakt kunnen worden, wat weer leidt tot grote risico’s voor het bedrijfsleven en een dreigend verlies van afzetmarkten”.

Derde plaats
Westerhof kon weinig respect opbrengen voor de uitspraak van EU-commissaris Timmermans die recentelijk de vraag stelde of Nederland nog wel de ambitie moet hebben om zo’n grote exporteur van o.a. agrarische producten te zijn. Westerhof: “Zo’n houding verdient de handel in de sierteelt (bloembollen, bloemen en boomkwekerijproducten) absoluut niet. Zeker als men beseft dat volgens het CBS deze sector na machines en metaal met een toegevoegde waarden van 5,5 miljard euro op de derde plaats staat van het meest winstgevende exportproduct van Nederland”.

NPPO
Tijdens de bijeenkomst pleitte de Anthos-voorzitter er ook voor dat de National Plant Protection Organization (NPPO) die onderdeel uitmaakt van de NVWA een meer zelfstandige positie krijgt, bij voorkeur met een eigen begroting. Tevens stelde hij voor dat als de overheid niet bereid is om meer capaciteit in te zetten op het gebied van markttoegang, brancheorganisaties de mogelijkheid moet  worden geboden om menskracht bij de NPPO onder te brengen. Op basis van private financiering kan deze een publieke functie voor de betreffende sector vervullen.

bron: Anthos