In overleg met RHP past Eurofins Agro per 1 januari 2020 het fysisch onderzoek, dat het laboratorium voor het RHP-keurmerk uitvoert, iets aan. Zo is de methode bij alle RHP-laboratoria gelijk. De resultaten van het onderzoek zijn daardoor onderling beter vergelijkbaar.

Sinds enkele jaren hanteert Eurofins Agro in overleg met RHP bij het fysisch onderzoek een verkorte verzadigingsperiode om de onderzoeksduur te verkorten. Onlangs is echter vastgesteld dat bij bepaalde substraten de verzadiging dan onvoldoende kan zijn. De werkelijke luchtgehaltes in de substraten zijn dan soms lager dan de gemeten waardes.

Hogere luchtgehaltes
Voor RHP-gecertificeerde bedrijven betekent dit dat de gespecificeerde luchtgehaltes van substraten in het hogere segment soms iets moeten worden bijgesteld. Bij luchtige substraten (luchtgehalte 20% en hoger) kan de aangepaste bepaling resulteren in een verlaging van het gerapporteerde luchtgehalte tot wel 5%. Dit is echter niet voor alle substraten hetzelfde.

Aanpassing

Eurofins Agro past de verzadigingsperiode vanaf het nieuwe jaar aan in het fysisch substraatonderzoek. De analyse voldoet hiermee opnieuw aan de voorschriften, zoals vastgelegd in het productcertificatieschema RHP. De onderzoeksduur van de aangepaste werkwijze is enkele dagen langer.

Fysisch onderzoek

RHP heeft onderzoeksmethodieken ontwikkeld en gebruikt ook bestaande methoden om de kwaliteit van substraten voor het RHP-keurmerk te controleren. Fysisch onderzoek is zo’n onderzoeksmethode. Hiermee wordt de fysische geschiktheid van substraten beoordeeld. Er wordt gekeken naar parameters als water- en luchthuishouding en krimp van het substraat. Het onderzoek wordt door RHP erkende laboratoria uitgevoerd.

Voor meer informatie:
RHP
www.rhp.nl
info@rhp.nl