Léon Lankester, AAB:

"Geothermie zal sneller gemeengoed worden dan we denken"

Tholen - Hoewel geothermie, biomassacentrales en andere alternatieve energiebronnen sinds het onlangs gesloten Klimaatakkoord veelvuldig in de belangstelling staan, is er binnen de tuinbouwsector al veel langer aandacht voor. “Eigenlijk al sinds jaar en dag aangezien tuinders blijven innoveren voor een license to produce en energiekostenreductie”, weet Léon Lankester van AAB. “Met name geothermie zit de laatste tien jaar flink in de lift en dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen.”

700 doubletten
De landelijke ambities zijn fors. In 2050 moeten 700 doubletten, aldus het Masterplan Aardwarmte in Nederland, bijna 4 miljoen huishoudens van aardwarmte voorzien en totaal 6 miljoen woningen van warmte (nu zijn er dat nog maar 375.000). Anno 2019 telt Nederland 20 doubletten, grotendeels zijn die te vinden in glastuinbouwgebieden. “De inzet van geothermie is 12 jaar geleden gestart”, vertelt Léon. “Veel meer dan de industrie en de consument kijkt men in glastuinbouw naar alternatieven voor fossiele energie. Dat is ook niet gek aangezien energie zo’n derde van het totale kostenplaatje vormt. Zo blijkt maar weer dat de glastuinbouw een creatieve sector is. Als je altijd nadenkt over de kosten en continuïteit van je bedrijf, ga je vanzelf innoveren. Dat de sector goed kan samenwerken, helpt ook mee. Voor de aanleg van warmtenetten is samenwerking essentieel.”

Procesbegeleiding
AAB geeft al meer dan 15 jaar advies op het gebied van duurzame energieopties. Het bedrijf begeleidt een tuinder door het gehele proces, van idee tot realisatie. “Vaak lopen tuinders al wel met een idee, maar komen ze bij ons om dit concreet uit te werken”, legt Léon uit. “Eerst bespreken we waarom de tuinder een verduurzamingsstap wil maken. Daarna bekijken we met wie hij dat gaat doen. Kan hij het alleen of kan hij samenwerken met buren? Het is een project waarbij veel geld gemoeid is, dus het is belangrijk om een team te vormen dat daadkrachtig genoeg is om gezamenlijke keuzes te maken. Dan volgt de volgende stap: wat gaan we precies doen? Wordt het geothermie, een biomassaketel / houtketel of toch restwarmte? Een combinatie kan ook, zoals we zien in Vierpolders. Daar liggen plannen klaar om een aardwarmteproject uit te breiden met een biomassa-installatie. Als antwoord op het 'waar?' moet er een goede locatie gezocht worden. Meer en meer wordt er gewerkt aan combinatieoplossingen tussen bebouwde omgeving en tuinbouw. De geothermiebronnen en de kwaliteit van die warmte sluit heel goed aan bij de vraag van een woning als het gaat om warmte en tapwater."

Papierwerk
Als het plan dan is geschetst, is het tijd voor het ‘papierwerk’. Vergunningen aanvragen, milieueffecten beschrijven en eventueel het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. Telers denken graag mee, merkt Léon. “De ene teler heeft meer tijd om zaken uit te zoeken dan de andere, dus ons advies verschilt per project. De doorrekening van het plan, de engineering en de bouwbegeleiding wordt wel bijna altijd bij ons neergelegd. We maken een business case met een financieel plan. Daarmee proberen we banken enthousiast te maken. Verder komen er subsidies aan te pas om de onrendabele top te dekken.”

Passend in de omgeving
Bij de plannen komt regelmatig weerstand vanuit de omgeving kijken. “Soms hebben we te maken met actiegroepen. Het is belangrijk om de omwonenden te informeren. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van burenavonden. Verder houden we er in het ontwerp altijd rekening mee dat het past in de omgeving en aansluit bij vereisten uit de wet- en regelgeving, zoals de PAS.”

Voor meer informatie:
AAB
www.aabnl.nl


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven