Mogelijk toch behoud kleinschalige glastuinbouwgebieden

Glastuinbouwgebieden gemeente Nieuwkoop opnieuw in overweging

Op 28 juni 2018 stuurde LTO Noord Glaskracht een zienswijze naar de meningvormende raad van de gemeente Nieuwkoop. Die zou die avond stilstaan bij het plan Oosterlandweg 30 in Nieuwkoop. Het plan betrof een ruimte voor ruimteregeling waarbij drie woningen werden gerealiseerd en onder andere glasrechten werden ingebracht van het perceel Oosterlandweg 14.

De bestemming van dit perceel zou hierbij worden gewijzigd van glastuinbouw naar agrarisch onbebouwd. Dit perceel ligt volgens de Ruimtelijke Visie van de Greenport Aalsmeer echter in een zogenaamd ‘maatwerkgebied’. Het feit dat een perceel uit een maatwerkgebied bij de plannen was betrokken, bleek pas bij het bestuderen van de onderliggende documenten bij het plan.

Zienswijze ingediend
Voordat een gemeente een bestemmingswijziging op een maatwerkgebied door kan voeren, dient hierover overleg te zijn gevoerd met de Greenportpartners, concreet de provincie en LTO Noord Glaskracht. Dat was echter niet gebeurd. Gemeente Nieuwkoop ging hiermee voorbij aan de binnen de Greenport Aalsmeer gemaakte afspraken. Reden voor LTO Noord Glaskracht, mede namens de afdeling Aar en Amstel van LTO Noord, last minute en na de periode van ter inzagelegging van het plan alsnog een zienswijze in te dienen.

Geen percelen in de gebieden herbestemd
Na discussie in de raadsvergadering is besloten de besluitvorming over het plan uit te stellen. De gemeente en LTO voerden meerdere gesprekken. LTO besloot alsnog medewerking te verlenen aan de omzetting van de bestemming van het perceel aan de Oostkanaalweg 14. Het perceel is geen onderdeel van het toekomstige duurzame glastuinbouwareaal en het tegenhouden van het plan zou ernstige gevolgen hebben voor de initiatiefnemers en de gemeente. In de gesprekken is ook met de gemeente overeengekomen dat voor alle maatwerkgebieden in Nieuwkoop een gezamenlijk gebiedsproces wordt gestart. Daarbij wordt besloten of een gebied (of een deelgebied) gecategoriseerd wordt als transformatiegebied of kleinschalig glastuinbouwgebied. Tot dat moment worden geen percelen in de gebieden meer herbestemd en blijft de glastuinbouwbestemming van kracht.

Economisch belang glastuinbouw onderkend
Op 27 september 2018 kwam het plan Oostkanaalweg 30 alsnog ter besluitvorming in de raad. Daarbij gaf wethouder Elkhuizen een toelichting op de gevoerde gesprekken en vertelde dat de gemeente Nieuwkoop het economische belang van de glastuinbouw in Nieuwkoop onderkent en dat een nieuwe afweging gemaakt wordt over de toekomst van de maatwerkgebieden. Tot nu toe beschouwde de gemeente alle maatwerkgebieden als toekomstig transformatiegebied. Hierop komt de gemeente Nieuwkoop nu terug. Volgend jaar gaat de gemeente met LTO opnieuw kijken naar deze glastuinbouwgebieden, waarbij deze deels of geheel kunnen worden bestempeld als duurzaam kleinschalig glastuinbouwgebied. Er komt dan alsnog ruimtelijke duidelijkheid richting lokale glastuinders voor de langere termijn.

Bron: LTO Glaskracht


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven