NEXT Garden op weg naar duurzame energievoorziening

"Je kunt niet groen bezig zijn als je rood staat"

Tholen - Je kunt niet groen bezig zijn als je rood staat. Deze opmerking vat het hele van-gas-los debat misschien wel het beste samen. Prima, zeggen de tuinders, maar ik ga 1) niet mijn hele hebben en houden inzetten op een techniek die morgen verouderd kan zijn en 2), voor de dingen die er echt toe doen - aardwarmte, infrastructuur, CO2 distributie etc. - zullen we toch echt de koppen bij elkaar moeten steken. Oftewel, zal de overheid de kop bij moeten steken, want nu, sprak weer een andere kweker, drijven mijn financiële agenda en mijn groene agenda te zeer uiteen.


De Burgemeester van Lingewaard Marianne Schuurmans-Wijdeven zat het symposium voor

Op een gisteren door NEXT Gaden in Huissen georganiseerd energiesymposium beten overheid en kwekers zich gezamenlijk vast in deze vraag. Het al oude tuinbouwgebied is belangrijk voor de regio, biedt kansen voor samenwerkingen maar heeft wel een heel eigen dynamiek. Gelegen in het Gelderse land tussen Arnhem en Nijmegen ligt voor zo'n 725 ha aan glas. Dat glas is van 235 tuinbouwbedrijven, waarin gezamenlijk weer meer dan 2000 mensen werkzaam zijn. Het energieverbruik op jaarbasis bedraagt grofweg 25 miljoen m3 gas en 900TJ elektriciteit. Next garden nu staat zowel voor het fysieke gebied als voor een ontwikkelingsprogramma, waarlangs deze duurzame energievoorziening gerealiseerd moet gaan worden.


Marjan Minnesma

Spreekster van dienst was Marjan Minnesma van Urgenda. Zij staat een rappe energie-transitie voor, waarvoor zij met de verschillende sectoren meekijkt en naar oplossingen zoekt. De argumentatie, het waarom van de energietransitie, is niet vrij van een religieus aandoende motivatie - het einde der tijden is nabij en wel op 1 januari 2030, bij nog een x aantal centimeters zeespiegelstijging of een y aantal graden temperatuurstijging. Tegelijk staat nut en ook noodzaak van verduurzaming buiten kijf en is het in haar geval vooral ook een tactiek om de mensen aan het denken te zetten. En verdraaid, denk je bij het beluisteren van haar verhaal, soms hoeft het allemaal ook niet zo ingewikkeld te zijn. Het komt dan ook vooral aan op keuzes durven maken, meent Marjan. De ideeën en technieken zijn er, nu nog doorpakken.In de verschillende tuinbouwgebieden is men, in verschillende samenstellingen en met oog voor de verschillende geografische omstandigheden, bezig een slag te maken naar een duurzamere energievoorziening. NEXT Garden, samen met de Bommelerwaard een van de twee grote tuinbouwgebieden van Gelderland, ontplooit verschillende initiatieven om dit voor elkaar te krijgen. Zo werd de biomassa vergisting installatie Groen Gas Gelderland onlangs in gebruik genomen en werd afgelopen week het 6000 panelen tellende drijvend zonnepark in Lingerwaard geopend. Een ander project dat nog in de maak is, is het aanleggen van een grote houtgestookte WKK en het zonnepark Lingewal; en verder zitten verschillende projecten m.b.t. windenergie, ondiepe en diep geothermie en onderzoeken naar hoge temperatuur opslag en naar de uitrol van warmtenetten in de pijplijn. De keerzijde bij dit alles is dat enerzijds het gebied zich niet leent voor verregaande schaalvergroting, zoals bijvoorbeeld in nieuwere gebieden als Agriport in Noord-Holland, of de aanleg van warmterotondes en CO2 netten, zoals dat in het Westland te realiseren moet zijn. Bedrijven zijn daarom meer op zichzelf aangewezen, doen zelf zinvolle maar bescheiden investeringen en roepen dan ook nadrukkelijk om hulp van hoger hand. Daarover later meer.

Gastheer Peter Gerritsen, directeur van Certilas

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven