De spreiding van bloemen- en plantenexport naar meerdere landen neemt de afgelopen jaren steeds verder toe. Kennis over ontwikkelingen in opkomende sierteelt exportmarkten is beperkt en dit gaf Floridata aanleiding om een hbo-student in te zetten voor het uitvoeren van een marktonderzoek. ‘Zodoende kunnen we onze deelnemers ook informeren over marktontwikkelingen buiten onze bestaande top 30 exportlanden lijst’, vertelt Wesley van den Berg, manager van Floridata. De Chinese studente Danlei Xu heeft antwoord kunnen geven op de volgende onderzoeksvragen:
  • Wat zijn de 10 meest opkomende exportmarkten (emerging markets)?
  • Hoe ontwikkelt de sierteelt handel zich in deze opkomende exportmarkten?
  • Hoe sterk is de Nederlandse positie in deze opkomende exportmarkten?
Selectieprocedure: van 40 naar 26 naar top 10
Danlei heeft stapsgewijs een lijst van 40 exportlanden naar 26 en vervolgens naar een top 10 selectie van meest opkomende exportmarkten teruggebracht. Om dit te bewerkstelligen heeft Danlei de volgende databronnen geraadpleegd: Trade Map, Eurostat, Market Potential Index, UN Comtrade en Floridata. Verschillende interviews met sierteelt experts en begeleiding vanuit Floridata en Inholland Hogeschool Delft hebben tot interessante onderzoeksuitkomsten geleid. ‘In de selectieprocedure was een splitsing gemaakt tussen emerging markets en international developed markets. Dit was een pittige opgave’, vertellen Danlei en Wesley. ‘De landen die tot de groep emerging markets behoren zijn vooral gesitueerd in Azië en het Midden-Oosten’.

Top 10
In het 17 pagina’s tellende marktrapport worden door middel van grafische weergave de ontwikkelingen per top 10 land getoond. Tevens is uitgelegd hoe we tot de top 10 selectie van opkomende exportmarkten zijn gekomen. Er is een markt profiel opgesteld voor de volgende 10 landen: China, Hong Kong, India, Kazachstan, Zuid-Korea, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië, Turkije en Verenigde Arabische Emiraten.

Voor Floridata deelnemers is het marktrapport gratis ter beschikking gesteld

Voor meer informatie:
Floridata
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
T: 085-4834949
E: info@floridata.nl
www.floridata.nl