De keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB en de Raad voor Plantenrassen opereren doeltreffend, doelmatig, onafhankelijk, efficiƫnt, integer en transparant. Dat meldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, in een schrijven aan de Kamer.

Omdat de keuringsdiensten sinds 1 januari 2010 onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen vallen en hun functioneren periodiek dient te worden geƫvalueerd, heeft bureau Auditdienst Rijk de Raad voor de Plantenrassen en Bureau Kwink de andere vier instanties onder de loep genomen.

De onderzoeksopzet van Bureau Kwink bestond uit 'een documentstudie en interviews met de betreffende keuringsdienst, sector- en brancheorganisaties, het ministerie en met de NVWA. Daarnaast is gebruik gemaakt van zelfevaluaties ingevuld door de keuringsdienst.' De conclusie is hierboven samengevat, waaraan eerlijkheidshalve moet worden toegevoegd dat ook de evaluator zelf niet ziet wat het nu eigenlijk heeft gebakken ("De evaluator heeft als kanttekening bij de onderzoeken aangegeven, dat een objectieve meetlat met concrete, meetbare doelen om het functioneren van de keuringsdiensten aan te relateren ontbreekt.")

Het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de Raad voor Plantenrassen bestond uit 'een documentstudie en interviews met de Raad en het ministerie', waarbij de betrokkenen gevraagd werd 'wat goed ging, wat beter kon en welke aandachtspunten worden gezien voor de komende periode'.

Tot slot geeft Bureau Kwink de keuringsdiensten de aanbeveling mee kennis te blijven vergaren op gebieden om die er nog sterker bij te betrekken en te kijken of met elkaar praten zin heeft. De Auditdienst Rijk geeft de Raad voor Plantenrassen mee vooral de kaders in samenhang met elkaar te actualiseren enz. etc.

De bewuste brief alsook de verschillende bijlagen daarbij vindt u hier.