Keynote speaker Drs. Bob Ursem inspireerde tijdens het Future Trends & Innovations in Horticulture Technology op 12 december een afgeladen zaal met technisch georiënteerde vakgenoten. Tal van voorbeelden passeerden de revue waarbij de eigenschappen van planten steeds de basis zijn van toekomstige innovaties. Zo schetste Ursem dat hydrocultuur in zee zeker geen utopie is. De constante temperatuur, de grote hoeveelheid CO2 en het niet nodig hebben van gewasbeschermingsmiddelen maakt deze toekomstige techniek zeer interessant voor veel planten. Ook kunnen de eigenschappen van planten een rol spelen bij het voorkomen van betonrot of een inspiratie zijn voor technologische ontwerpen. Zo is het via EHDA elektrospray technologie mogelijk om anti-tumor middelen en anti-oxidanten te winnen uit planten. "We zullen bereid moeten zijn om nieuwe technologieën op korte termijn in de bedrijfsvoering te implementeren, anders raken we onherstelbaar achter op de omringende landen en opkomende economieën," aldus Bob Ursem. "Opschalen en samenwerken zijn hierbij noodzakelijk zijn als we onze voorsprong als BV Nederland willen behouden".De ontwikkelingen in het Greenhouse Technology domein laten een sterke groeicurve zien. Door middel van een roadmap met vijf innovatielijnen zorgt Hortivation voor focus op de innovatieagenda. Digitalisering, robotisering, klimatisering, optimaliseren van teeltsystemen en innovatieve kasconstructies en omhullingsmaterialen vormen de weg naar innovatieve geïntegreerde teeltsystemen voor flowers en food. "De wereld vraagt, maar wacht niet!", aldus Harm Maters, voorzitter van de koepel PPS en tevens een van de gastheren van het event. "Dat betekent dat de tuinbouwagenda aanscherping behoeft voor zowel de internationale als de nationale tuinbouwmarkt en meer gericht moet worden op valorisatie van kennis door het bedrijfsleven". Diverse concrete innovatieprojecten stonden dan ook op de agenda van het event, zoals SIOM, data driven integrated growing systems, CASTA greenhouse structural design & GPS. De bezoekers van het Future Trends & Innovations in Horticulture Technology werden ook geprikkeld met innovatieprojecten waarbij de tijdslijn tot implementatie tussen de 5 en 10 jaar zal zijn, zoals phenotyping, precisietuinbouw en printbare elektronica in de tuinbouw en vertical farming. Ook werden zij geïnspireerd en uitgedaagd om deel te nemen aan deze innovatieprojecten.Het "Future Trends & Innovations in Horticulture Technology" event werd georganiseerd door AVAG, Stichting Hortivation, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, TNO en Wageningen Universiteit & Research en vond plaats op 12 december in het World Horti Center in Naaldwijk.Voor meer informatie:
Hortivation
www.hortivation.nl