De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,1 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt €3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland €3,3 miljoen.Vanaf 1 februari kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning om bij te dragen aan de modernisering van de glastuinbouw. Wie de financiële bijdrage aanvraagt, moet samenwerken (door verkoop van grond) met een glastuinbouwbedrijf dat wil uitbreiden op de plek van de woning.

Duurzaamheidsfonds
Vanuit het vorig jaar ingestelde duurzaamheidsfonds heeft Westland €3,3 miljoen gereserveerd voor de modernisering van de glastuinbouw. Met dat geld –en dat van de provincie– kan worden bijgedragen aan de uitplaatsing van in de weg liggende woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan zowel de verduurzaming van de woningen als de glastuinbouwsector. Wethouder Theo Duijvestijn (Economische Zaken en Greenport): “Zuid-Holland en Westland willen de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector behouden en versterken. Daarvoor is schaalvergroting en modernisering van glastuinbouwbedrijven nodig. Provincie en gemeente zijn daarom de samenwerking met de sector aangegaan. Deze regeling draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Westland, om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven voor moderne en duurzame tuinbouw."

"De glastuinbouw is een van de belangrijkste topsectoren in Zuid-Holland”, vult gedeputeerde Adri-Bom Lemstra (Economie en Innovatie) aan. “Sterker nog, een van de belangrijkste van Nederland. Door teveel obstakels in het gebied kunnen ondernemers nu niet moderniseren, maar met dank aan provinciale bijdragen kunnen in de weg liggende objecten, in overleg met de eigenaar, worden opgekocht. Daarbij zetten wij vooral in op die gebieden, waar mogelijkheden zijn voor een energietransitie”.
 
Woningen
In totaal bevinden zich zo’n 4.000 bedrijfs- en burgerwoningen in het glastuinbouwgebied van Westland. Dat is 9 procent van het totale aantal woningen in de gemeente. In totaal zijn er zo'n 700 woningen in Westland die de modernisering van de glastuinbouw in de weg staan. Nog eens ca. 550 woningen staan mogelijk in de weg, zo blijkt uit het ‘Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen’ van de Coalitie HOT waarin onder meer de provincie en de gemeente samenwerken. Gemiddeld genomen staat per 2,2 hectare productieareaal een woning in de weg. In de komende vier jaar willen gemeente en provincie met de regeling een bijdrage leveren aan 200 hectare modern productieareaal, wat overeenkomt met de sloop van ca. 90 woningen.