Het nieuwe kabinet wil deze regeerperiode een eigen leerrekening introduceren voor iedere werkende tot en met mbo 4 niveau. Dit is een eigen leerbudget, gekoppeld aan je DigiD, die werknemers naar eigen inzicht kunnen inzetten voor scholing en ontwikkeling. Het kabinet richt zich met name op lager- en middelbaar geschoolden omdat deze mensen vaker geconfronteerd zullen worden met nieuwe technologieën en veranderingen. Zij kunnen kwetsbaar worden op de arbeidsmarkt.

Dit persoonlijk leerbudget zou gevuld moeten worden met overheidsgeld en middelen vanuit O&O fondsen zoals het Fonds Colland Arbeidsmarkt. Er is vanuit de politiek kritiek op de inzet van O&O fondsen. Deze middelen zouden teveel bij de fondsen worden opgepot. "Echter, ik zie de individuele leerrekening eerder als het verplaatsen van financiële middelen waarbij medewerkers de volledige regie krijgen over de inzet van de middelen", zegt Anneke Postma, opleidingsmanager bij Kas groeit.
 
"Lager opgeleiden zullen deze middelen niet snel inzetten voor scholing. Deze doelgroep heeft in zijn/haar schoolcarrière vaker negatieve leerervaringen opgedaan (ze waren immers nooit de beste) en willen daardoor niet terug naar school of naar een cursus. Deze mensen kunnen en willen wel leren, alleen dan vooral via informele manieren van leren, op de werkplek. Dit is veel kansrijker.

"Ik verwacht dan ook dat de financiële middelen bij deze doelgroep onbenut blijven. Ook zij kunnen nu al gebruik maken van scholing en ontwikkeling via het Fonds Colland Arbeidsmarkt maar doen dat relatief weinig. Doordat deze financiële middelen op een rekening van de medewerker komen te staan, kunnen ze niet meer op een andere manier worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van een leercultuur waardoor informeel leren op de werkplek mogelijk wordt."

In het ontbijtprogramma 'Goedemorgen Nederland' van WNL op NPO 1 gaf Anneke haar visie. WNL ziet de sector als voorloper op het gebied van scholing en ontwikkeling. Annekes reactie is te zien na ongeveer 15 minuten.

Gemist? Hieronder kun je de uitzending terugkijken.
https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201712050740/