"LTO Glaskracht Nederland werkt de komende tien jaar samen met haar leden aan verdere vergroening van de teelt en verduurzaming van de bedrijfsvoering. Deze koers voortvarend vervolgen is van groot belang voor de toekomst van de glastuinbouw in Nederland", aldus voorzitter Sjaak van der Tak op het jaarlijkse GlastuinbouwEvent van LTO Glaskracht Nederland afgelopen woensdag 29 november in Diergaarde Blijdorp.

"De samenleving stelt eisen aan ons ondernemerschap. Voor onze sector is er een financieel gezonde toekomst als wij samen deze uitdagingen aan gaan. De knelpunten rondom het huidige gewasbeschermingsbeleid zijn voor mij en de werkorganisatie absoluut prioriteit nummer 1."Effectieve medicijnkast nodig
Van der Tak heeft Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit bij een kennismaking vorige week laten weten met een voorstel hiervoor te komen. Van de minister verwacht hij financiële en wettelijke ondersteuning van innovaties voor groene oplossingen in gewasbescherming. Ook moeten de randvoorwaarden voor de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) in de praktijk verbeteren. Een effectieve 'medicijnkast' is absoluut nodig om verdere stappen te zetten in de vergroening van de teelt.Glastuinbouwsector goed op koers
"Ondanks deze zorgen zie ik dat u al flink op weg bent om dé ambities van Verantwoorde Glastuinbouw daadwerkelijk te realiseren", aldus Van der Tak. U bent bezig met het sluiten van de waterkringloop, denkt in oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en u werkt aan Het Nieuwe Telen en IPM. "Bovendien halen we als één van de weinige sectoren in Nederland de met het Rijk afgesproken doelen. Voor de glastuinbouw is dat doel om in 2020 de CO2 emissie te verminderen tot minder dan 5 Mton.

Het GlastuinbouwEvent vond plaats op woensdag 29 november in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De ledenbijeenkomst trok ruim 150 leden uit alle glastuinbouwgebieden in Nederland.

Voor gastspreker Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, kan de beweging naar MVO niet snel genoeg gaan. "Haastige spoed is goed", hield zij de zaal voor. Ze beaamde de woorden van Van der Tak dat de glastuinbouwsector al op de goede weg is. Ze ziet mooie voorbeelden die een stimulans voor andere ondernemers zijn en tonen aan dat het loont om zelf stappen te zetten.Samenwerken aan goede reputatie
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland laat zien dat de sector zich goed voorbereidt op de toekomst. Van der Tak: "Ik daag ondernemers uit om eens boven hun bedrijf te hangen en na te denken waar ze over tien jaar willen staan. We moeten op een schone en veilige manier onze mooie producten telen en met zijn allen werken aan een goede reputatie".

Klik hier voor een video verslag van de middag

Voor meer informatie:
LTO Glaskracht Nederland
www.ltoglaskracht.nl