De Europese Commissie gaat aan de slag met het voorstel om het kwekersrecht voor bloembollen, asperges en struikgewassen zoals framboos en blauwe bes op te rekken van vijfentwintig naar dertig jaar. Dat werd op 22 november duidelijk tijdens een toelichting in de Landbouwcommissie van het Europees Parlement waar, op verzoek van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, over het voorstel werd gesproken.

Plantum geeft aan blij te zijn met de brede steun die vanuit het Parlement werd uitgesproken en hoopt dat de Europese Commissie nu snel komt met een concreet voorstel.Achtergrond
Europarlementariër Schreijer-Pierik vroeg dit debat aan om de Europese Commissie duidelijk te maken dat de Landbouwcommissie in het Europees Parlement het voorstel steunt. De Commissie leek daar aanvankelijk niet van overtuigd. Een pleidooi van Schreijer-Pierik en de steun van onder meer Europarlementariërs Bas Belder (SGP/CU) en Jan Huitema (VVD) namen die twijfel echter weg. “Het merendeel van de Landbouwcommissie wil dat onze kleine telers en veredelaars voldoende tijd krijgen om hun investeringen weer terug te verdienen”, stelt Schreijer-Pierik.
 
Het kwekersrecht garandeert veredelaars dat zij het alleenrecht hebben op het ras dat door hen is ontwikkeld. Voor sommige gewassen wordt die tijd echter ingekort door de lange periode die nodig is voor vermeerdering van voldoende plantaardig uitgangsmateriaal en door behoudendheid van de markt, waardoor het soms lastig is om via het kwekersrecht de gemaakte kosten terug te verdienen. Dit geldt des te meer voor de vele midden- en kleinbedrijven die actief zijn in deze gewassen en die vaak gespecialiseerd zijn in één of enkele gewassen en daardoor niet de R&D-capaciteiten hebben van de grote zaadbedrijven. Ook in deze gewassen is voldoende innovatiecapaciteit echter noodzakelijk. Niels Louwaars, directeur van Plantum benadrukt: “Veredeling kan helpen belangrijke verbeteringen door te voeren. Zo wordt selectie op resistentie steeds belangrijker om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te kunnen dringen. Daarnaast wordt de kwaliteit voor de consument voor een belangrijk deel bepaald door het plantmateriaal. Wij zijn er van overtuigd dat verlenging van de kwekersrechtduur de hele keten ten goede komt en gaan er dan ook vanuit dat de Europese Commissie nu snel tot actie overgaat“
 
De termijn voor het kwekersrecht in Europa is 25 jaar maar kan worden verlengd naar 30 jaar voor specifieke gewassen. Dit is reeds gebeurd voor bomen, wijnstokken en aardappelen. Plantum heeft al in 2008 een verzoek ingediend om ook voor bloembollen vijf extra jaar kwekersrechtbescherming te bewerkstelligen. Later zijn asperges en houtachtige gewassen aan dit voorstel toegevoegd. Daar waren ook de Europese vereniging van zaaizaadbedrijven ESA en grotere veredelaars van vegetatief vermeerderde gewassen, CIOPORA, bij betrokken. Het verzoek voor bloembollen is vanuit Nederland actief ondersteund door de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De Europese lidstaten verenigd in de Raad van Bestuur van het Europees kwekersrechtbureau concludeerden in het voorjaar van 2016 al dat er voldoende technische argumenten zijn voor een langere beschermingstermijn voor de betreffende gewassen. De Europese Commissie is tot dusverre echter zeer terughoudend geweest om hieraan uitvoering te geven, onder andere omdat zij er zeker van wil zijn dat een verlenging voor alle partijen in de keten, van producent tot consument, aantoonbaar positief uitpakt. De Europese Commissie verwacht dat men voor de zomer nodig duidelijkheid kan geven; zeker nu men zich gesteund voelt door het positieve signaal vanuit het Europees Parlement.

bron: Plantum