In alle Europese lidstaten neemt het aantal knelpunten in de sierteelt sterk toe door het wegvallen van middelen en stringentere toepassingsmogelijkheden.

Dit geldt voor zowel de bedekte als de onbedekte sierteeltgewassen. Binnen de expertgroep sierteelt werden nieuwe toelatingen/uitbreidingen en de resultaten van de landelijke onderzoeksprogramma’s gepresenteerd. Onderzoek vindt in veel lidstaten plaats om knelpunten aan te pakken met als gewenst resultaat (aangepaste) toelatingen van producten of uitbreiding van het maatregelenpakket om ziekten en plagen aan te pakken. Vergroening van het middelenpakket en geïntegreerde bestrijding zijn in alle lidstaten belangrijke thema’s.Knelpunt Trips & IPM systeem centraal
Goede presentaties van Duitsland en België over trips maakten gelijk duidelijk waarom dit zo’n lastig beheersbaar insect is in het teeltsysteem van bloemisterijgewassen. De presentatie van LTO Glaskracht Nederland over de beheersing van deze plaag in het IPM-systeem in de bedekte sierteelt gaf duidelijk een extra knelpunt weer. Naast een krimpend pakket middelen kan de teler met breed werkende middelen niet uit de voeten, want dit botst met essentiële stappen voor het opzetten van een Geïntegreerde Pest Management systeem. Frankrijk, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland slaan de handen ineen en gaan gezamenlijk aan oplossingsrichtingen werken om de trips in de sierteelten te bestrijden.

Rups, groeiregulatie en bodemschimmels
In de presentatie over de rupsenbeheersing in bloemisterijgewassen kwam de discussie over inzet van breed werkende middelen ter correctie van hoge rupsendruk in de zomer aan de orde. Selectieve middelen als aanvulling op het IPM-systeem, dat voor sierteelten nergens zo ver ontwikkeld is als in Nederland, bleek een EU-brede wens. België, Portugal en Frankrijk gaan deelnemen aan het door LTO Glaskracht Nederland opgestarte project om integreerbare oplossingen te vinden voor dit grote knelpunt in de (bedekte) sierteelt.

Zowel Duitsland als Denemarken hebben fusarium en andere grond- of substraatgebonden ziekten als groot knelpunt benoemd voor de sierteelt. Ook zij ervaren de beperkingen van het huidig beschikbare middelenpakket in hun landen en hebben hiervoor onderzoek gestart.

Nederland kan een actieve bijdrage leveren aan de oplossingsrichtingen door middel van in 2018 op te starten onderzoek naar beheersing van fusarium in geïntegreerde systemen. Samen met Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België zal Nederland werken aan maatregelen en middelen om fusarium te beheersen.

Trips, groeiregulatie en bodemschimmels
De aangenomen projectvoorstellen worden uitgewerkt en de resultaten ervan worden in de volgende minor uses bijeenkomsten gepresenteerd door de trekkers voor de projecten. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de sierteelt vanuit de Europese Minor Uses werkgroep.

bron: LTO Glaskracht Nederland