De totale exportstijging van bloemen en planten vanuit Nederland is teruggevallen naar ruim 5% en komt uit op 5,1 miljard. Dit ondanks een kleine toename van 2% in oktober. Groei- en krimppercentages per land lijken groter te worden, zo stellen de VGB en Floridata vast.

Bloemen groeien op jaarbasis sneller dan planten, de effecten van valutaschommelingen zijn fors en de concurrentie neemt toe. ”Dankzij internationale sourcing voor een breed assortiment, sterke logistiek en ICT en investeringen in markten kan Nederland de positie uitbouwen”, menen Floridata en de VGB.
 
Na de vliegende start van de bloemen- en plantenexport begin dit jaar temporiseert de groei. ”Daarbij blijft de plus van meer dan 5% op jaarbasis een knappe prestatie van de Nederlandse importerende en exporterende groothandel. Ook de binnenlandse groothandel doet goed mee”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken.

Bloemen (+6%) hebben een voorsprong op planten (+4%), maar in oktober klommen de planten sneller. ”Dit gebeurde ook in maart en juni, maar het is nog veel te vroeg om over een trendbreuk te spreken”, stelt Wesley van den Berg van Floridata. Tot en met oktober klimt de bloemenexport naar € 3,2 miljard en de plantenomzet naar € 1,9 miljard. In de afgelopen maand leverden de top drie landen Duitsland, Engeland en Frankrijk in. Alleen Engeland loopt structureel achter.

Fluctuaties
Vooral door de daling van de koers van het Britse pond sinds de aankondiging van Brexit, is de exportwaarde richting Engeland gedaald. Tot en met oktober is de achterstand 6% op een omzet van € 714 miljoen. ”De concurrentie is bovendien in Engeland fors toegenomen”, is de ervaring van Hans Langeveld van Heemskerk Flowers. De lagere dollarkoers zet de export op Amerika onder druk, waardoor Nederlandse exporteurs de afgelopen vijf maanden inleverden. ”De rol van Nederland op die markt is aanvullend”, meldt directeur Burt Groeneveld van Tuning Flower Export. Hij wijst verder op het effect van de hogere inkoopwaarde van bloemen. ”Daarnaast zijn met name de transportkosten gestegen. Fytosanitaire eisen van veel landen werken belemmerend op de export”, geeft hij aan.

Na de eerste tekenen van herstel eind vorig jaar stijgt de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland naar Rusland dit jaar onafgebroken sterk. De maandelijkse groeicijfers liggen tussen 31% en 55% en de stabielere verhouding tussen de euro en de roebel spelen hierbij een belangrijke rol.

Bij de hoge groeicijfers valt ook de krimp in bepaalde landen op. De grootste daling vertoont de Deense afzetmarkt voor pot- en tuinplanten met een daling van 12%, zo blijkt uit de statistieken van Floridata. Denemarken is de elfde exportbestemming voor Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs en op totaalniveau is deze markt dit jaar 8% gekrompen tot € 95 miljoen. Ook Zweden staat op een achterstand (-1% tot € 147 miljoen) en is na Engeland het tweede krimpland in de top-10 afzetbestemmingen. Noorwegen, in rangorde nummer 15, pluste in oktober fors en vertoont dit jaar een groei van 4% tot € 55 miljoen. Nummer 16 Finland nam voor bijna 10% meer bloemen en planten uit Nederland af en komt met € 52 miljoen dit jaar dicht bij Noorwegen.

bron: VGB / Floridata