Voor de optimalisatie van de exploitatie van het geothermische reservoir zijn boorgatmetingen belangrijk. Maar ook voor (toekomstige) exploratie van nabijgelegen geothermische projecten. Een boorgatmeting is echter kostbaar en brengt mogelijk risico’s met zich mee. Daarom is vanuit de Kennisagenda Aardwarmte opdracht gegeven om inzicht te geven in de toepasbaarheid, bruikbaarheid, meerwaarde, risico’s en kosten van de verschillende boorgatmetingen.De huidige praktijk in de Duitse en Nederlandse geothermische industrie is onder de loep genomen. In Duitsland gebruiken operators een relatief breed scala aan meettechnieken, vooral omdat in Duitsland historische putdata moeilijk te verkrijgen zijn. Nederlands geothermische operators meten minder, mogelijk gemotiveerd door het relatief grote aanbod aan publiek toegankelijke historische putdata én de extra kosten. Uit de analyse van de Nederlandse situatie blijkt dat drilling and completion boorgatmetingen en metingen voor exploitatietoepassingen het meest toegepast worden.

De kosten van een boorgatmeting hangen sterk af van de gebruikte techniek, de lengte van de meting en de motivatie voor de boorgatmeting. Meten tijdens het boren kost 12 tot 14 k€ per dag, terwijl bij een wireline boorgatmeting ná het boren de kosten variëren tussen de 25 en 150 k€. Ondanks de kosten is het uitvoeren van (de juiste) boorgatmetingen zinvol. Op basis van de eerste twee deelonderzoeken wordt aanbevolen om voor ieder geothermisch project een boorgatmeting uit te voeren om de geologische condities en reservoir karakteristieken te bepalen. Twee recente ontwikkelingen zullen naar verwachting de interesse in boorgatmetingen doen toenemen. SODM stuurt aan op stringentere veiligheidsmaatregelen bij geothermieprojecten en er vindt een geleidelijke verschuiving plaats van geothermische operators die één project beheren naar operators die meerdere geothermische projecten doen.

Het is in het belang is van de gehele Nederlandse geothermische industrie om de producerende geothermische reservoirs beter te begrijpen. Het uitvoeren van de juiste boorgatmetingen is één van de manieren om dit doel te bereiken. De verschillende partijen actief in de geothermische industrie kunnen hier ieder op eigen wijze aan bijdragen. De onderzoeker doen de aanbeveling om, aangezien het in ieders belang is, de kosten van boorgatmetingen voor geologische toepassingen en reservoir engineering te dragen met de hele geothermische gemeenschap. Een andere mogelijkheid is dat de overheid dit afdwingt of organiseert, bijvoorbeeld in het garantiefonds. Op dit moment worden de kosten volledig gedragen door de uitvoerende geothermische operator.

Deze studie wordt toegelicht tijdens de aardwarmte kennisbijeenkomst op 8 december in het HortiVersum Zoetermeer. U kunt zich nog aanmelden.

Bron: Kas als Energiebron (Piet Broekharst)