Oproep tot meer samenwerking binnen de keten. Dat was de rode draad tijdens de World Floral Summit. Internationale ketenpartners, van kwekers tot bloemisten, gaven acte de présence. Fleuroselect, CIOPORA, AIPH, Union Fleurs en Florint deelden hun visie op ketenintegratie.

De avond voor de Trade Fair 2017 werd voor het eerst de World Floral Summit georganiseerd met Royal FloraHolland als gastheer en hoofdsponsor.

Economie 3.0
Professor Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, hield de sierteeltsector een spiegel voor. Hij wees op de snelle en fundamentele ontwikkelingen van nu. Rotmans: "Door de digitale transformatie, economie 3.0, staat ieder business model onder druk". Het is belangrijk dat partijen in de keten leren van andere sectoren. De bedrijven en organisaties die zich het best en het snelst aanpassen overleven. Het is niet te laat, maar het wordt wel aanpoten, aldus Rotmans.

Focus op consument
Lucas Vos pakte de toegeworpen handschoen op. Waar Uber geen taxi's in eigendom heeft en Airbnb geen woningen, heeft Royal FloraHolland zelf geen bloemen of planten in eigendom. "Wij zijn dan ook goed voorgesorteerd op de uitdagingen van de nieuwe economie."

De eerste daarvan is de noodzaak om te focussen op de consument. Dat geldt voor alle partijen in de keten. Partijen die oog hebben voor de wensen en behoeften van die consument zullen succesvol zijn. Digitalisering en big data gaan daarbij helpen. De sector gaat van een 'push supply chain' naar een 'pull supply chain', waarbij de consument een bepalende rol speelt.

Global connectivity en duurzame groei
Groeimarkten in Azië en het Midden-Oosten zorgen niet alleen voor een andersoortige vraag, maar vragen ook om optimalisatie van de logistiek. 'Smart logistics' is daarbij een voorwaarde. Daar wordt door Royal FloraHolland met voorrang aan gewerkt. Duurzame groei is ook een uitdaging. Dat geldt voor de gehele sierteeltsector.

Samenwerking in de keten
Afsluitend werd in de paneldiscussie nog gesproken over:
  • Het belang van samenwerking
  • Meer oog hebben voor de consument
  • Bedreigingen voor de sector
  • Meer focus op: bloemen en planten geven geluk en hebben een positieve invloed op de gezondheid
Bron: Royal FloraHolland