Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft groen licht gegeven voor de financiering van zes nieuwe projecten in land- en tuinbouw. In de call Groen II ‘Op weg naar een grensverleggende en toekomst georiënteerde systeemverandering in land- en tuinbouw’ staat onderzoek centraal dat systeemverandering in productie-ecosystemen bevordert.

De zes projecten, die vallen binnen de NWO-bijdrage aan de twee topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, gaan over weerbaarheid en herstel en over de inzet van slimme technologie. Specifiek gaan ze over microbiologische gewasverbeteraars, LED verlichting voor duurzame teelt in de tuinbouw, bodemprotozoa die plantengroei en plantengezondheid bevorderen, duurzame varkenshouderij, mengcultuur in de champignonkwekerij middels termietenonderzoek, en bloeiregulatie in tulpen voor een duurzame bollenteelt.

Voor dit programma ontving NWO in maart 2017 19 voorstellen die door een internationale commissie werden beoordeeld. Het honoreringspercentage bedraagt 32 procent en de financiële bijdrage van NWO-zijde is 3,7 miljoen euro. Groen II heeft een PPS opzet met matching van ten minste één private partij.

Promotieplekken
In de vijfde financieringsronde van het programma Graduate School Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gaan vier nieuwe aio’s aan de slag. Binnen dit programma kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek indienen. Het programma valt binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De vier onderzoeken gaan over resistentie van tomaten tegen een specifieke bacterie, oranje petunia’s, zwavelregulatie in C4 planten en richtlijnen voor het duurzaam oogsten van biomassa uit productiebos.

De beoordelingscommissie heeft 17 aanvragen beoordeeld, met vier toekenningen bedraagt het honoreringspercentage 23,5 procent.

Klik hier voor meer informatie over de onderzoeksprojecten, en lees hier meer over de promotieplekken.