De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van in opdracht van Moor Filtertechniek (uit Maasdijk) uitgevoerde onderzoek, geoordeeld dat met de Poseidon, indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid wordt behaald.De Poseidon is al opgenomen in de BZG-lijst voor het ten minste 95% zuiveringsrendement. Dit wordt uitgebreid met het ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.
 
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de Poseidon wordt verwezen naar het informatieblad.

Voor meer informatie:
Moor Filtertechniek
Postbus 10
2676 ZG Maasdijk
T: +31(0)174 387360
F: +31(0)174 388160
info@moor.nl
www.moor.nl