Tholen - Dat de online verkoop van bloemen en planten de komende jaren flink zal toenemen, daar is iedereen het wel over eens. In een visierapport van de Rabobank is zelfs sprake van zo’n 30% in 2027 (t.o.v. 7% nu). “Onzeker is alleen wie dit ‘spel’ gaat winnen. Een Bloomon, iemand uit eigen gelederen of misschien een speler van buiten? Ik heb verscheidene partijen gesproken die zeggen het te gaan regelen. Het merendeel daarvan heeft op dit moment nog helemaal niets met sierteelt en komt vanuit een andere achtergrond en brengt deze kennis in, bijvoorbeeld uit IT of Big data.”


Rechts: Arne Bac en Ruud van der Vliet van de Rabobank leiden de discussie

Dat zei Arne Bac, sectorspecialist sierteelt bij de Rabobank, gisteren op een bijeenkomst met ondernemers in het nieuwe World Horti Center in Naaldwijk. Hij gaf er een toelichting op het onlangs door de bank gepresenteerde visierapport voor de sierteelt in het komende decennium, waarin ‘online’ een van de grote thema’s is.

In het rapport, dat in samenspraak met ondernemers en kennispartners uit de sierteeltketen is opgesteld, wordt ingegaan op de grote lijnen: groeiende en afnemende markten, veranderende consumptiepatronen, veranderende ketens, verduurzaming van productie en leefomgeving, etc. Grote lijnen, inderdaad, die misschien uitnodigen tot koffiedik kijken, maar die ook nuttig zijn, juist door er eens goed met de helikopter boven te gaan hangen. En daarom deze (en een reeks eerder georganiseerde) bijeenkomsten.

Dus: wat wil het voor uw bedrijf zeggen, dat over 10 jaar de Europese en Noord-Amerikaanse markt maar een relatief beetje gegroeid is en die van Azië bijna verdubbelt? Hoe kun je verduurzaming en bemoeizucht van overheid en Ngo’s niet alleen als een opgave, maar juist ook als kans voor het eigen verdienmodel zien? En als ketens verschuiven en schakels worden overgeslagen, zou ik met mijn product, in mijn markt, daar dan niet nu al op kunnen anticiperen?

Dóórdenken
De grote lijnen, nogmaals, die ook nodigen tot nadenken over vergaande consequenties. Als online verkoop zo enorm toeneemt, wie pakt dan de handschoen op? Als de Aziatische markt groeit, ga ik er mijn product dan heen brengen, of de producten van mijn buurman, of juist mijn kennis? Als ‘groen’ niet alleen hip is, maar mensen in steden er echte, aantoonbare behoefte aan hebben, laat ik die maquette van die wolkenkrabber uit Sjanghai, met planten door de ramen en beekjes door de kantines, dan voor wat ‘ie is, of ga ik met partners hierop anticiperen als “groene stadslong leverancier”? En, vulde Ruud van der Vliet, directeur bedrijven Rabobank Westland, aan: als iedereen het over samenwerking heeft – samen verduurzamen, samen nieuwe technieken benutten, samen ook een eerlijke prijs regelen – moeten we dan niet ook de portemonnee delen en de ego's thuis laten?

Dit zijn zo wat vrije vertalingen van mogelijke conclusies, die Arne, zijn collega’s en vooral ook de ondernemers uit de zaal naar voren brachten. Zelf meepraten dan wel schieten kan uiteraard: het rapport is hier in te zien en uw feedback wordt op prijs gesteld.