De minister van Economische Zaken maakte op 25 oktober 2017 de voorlopige correctiebedragen 2018 bekend. Deze bedragen gelden voor producenten die een SDE(+) subsidieverlening kregen in de rondes 2008-2017.
 
Aan de hand van de voorlopige correctiebedragen bepaalt RVO.nl de voorschotten die in 2018 maandelijks aan gerealiseerde SDE(+) projecten worden uitbetaald.
 
Het voorschot 2018 wordt berekend op basis van:
  • Basisbedrag per (sub)categorie uit de aanwijsregelingen voor de SDE(+) 2008-2017
  • Voorlopig correctiebedrag 2018
  • Basisbedrag – voorlopig correctiebedrag = voorschotbedrag
De definitieve prijs voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte over 2018 wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2019. De voorlopige correctiebedragen zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmterprijzen.
 
Na afloop van het kalenderjaar stelt RVO.nl de bedragen bij aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas en/of warmteprijzen. Hiermee speelt de regeling flexibel in op marktontwikkelingen en wordt oversubsidiëring voorkomen.

Voor meer informatie:
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-61390.html