Donderdag 23 november om 14.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor diegenen die in de toekomst zgn. RUB-middelen/-toepassingen op de markt (willen) brengen of houden. Vanaf 2018 is voor deze middelen een toelating nodig volgens Europese wetgeving. De aparte status van deze middelen op basis van de oude RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) verdwijnt. Degenen die een aanvraag willen indienen, moeten het middel begin 2018 aanmelden bij het Ctgb. Voor niet aangemelde RUB-middelen geldt dat ze in 2018 van de markt moeten.

Tijdens de informatiemiddag krijgt u informatie over de stappen die u moet zetten om tot een toelating te komen en het specifieke traject dat voor RUB-middelen is voorbereid. De inleiders staan onder meer stil bij het te volgen traject, de mogelijkheden voor een toelating onder Europees recht en de daarmee gemoeide tijd en kosten. Aansluitend is er de gelegenheid vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats in Ede, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.