Tholen - Altijd speculeren als de grote baas er tussenuit knijpt natuurlijk. In dit geval - Lucas Vos vertrekt per 1 januari als CEO bij Royal FloraHolland en zal dan worden opgevolgd door de huidige CFO Steven van Schilfgaarde - zijn ze heel wisselend. Google het er maar op na: van lof voor visie en leiderschap naar precies het tegenovergestelde, alles komt voorbij.

Misschien wel het meest steekhoudende argument komt uit de hoek van de handel zelf. "De veiling is de laatste jaren veel, en met name de laatste anderhalf jaar, op de stoel van de handel gaan zitten. In die zin hadden we het aan kunnen zien komen", meent Peter Baak van handelsbedrijf WBE Westland. "De afgelopen tijd heeft de veiling zich niet opgesteld zoals de handel graag zou willen zien en daarom botste het voortdurend."

Hij refereert daarmee o.a. aan het item van Zembla enkele maanden geleden en het gedoe rond het behouden van de fysieke plantenklokken. Inderdaad moesten buitenstaanders toen wel het gevoel gehad hebben dat de beer los was, maar meer binnenskamers leek er ook ruimte voor de nuance. Misschien dat dit 'achterhoedegevecht' binnenskamers toch groter was gedacht.

FNV
Vanuit de FNV kwam direct al de reactie dat het vertrek van Vos voor de werknemers een kwalijke ontwikkeling is. Volgens de vakbond is er de laatste tijd sprake van onrust, o.a. omdat er recentelijk veel mensen uit de top van de organisatie gestapt zijn. Daarnaast is er volgens FNV bestuurder Agrarisch Groen Jeroen Brandenburg tot nog toe weinig terecht gekomen van de strategie 2020. "En ook is de cao verlopen op 30 juni en het sociaal plan op 30 september. We zitten middenin de onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan. Die worden door het vertrek van zoveel mensen uit de top enorm vertraagd."

Bijval
Tegelijkertijd is er ook lof, en ook uit eigen geleden. Erg jammer en we gaan hem missen, aldus twee veilingmeesters. Ook kan men reacties oppikken in de trant van capabel, visie, brenger van nieuw elan en misschien wel het meest gehoorde én betwiste punt van de afgelopen jaren: verbinder.

-en juist niet
Tot slot is ook de aantijging 'carrièreman' veel geventileerd. Er schijnt een leuke positie vrij te komen op Schiphol, maar los daarvan wordt het aloude 'probleem' van het baantjes rouleren in de bovenste regionen van het bedrijfsleven aangehaald. Zelf zou Vos nog niet zo lang geleden hebben aangegeven de uitgestippelde strategie zelf te willen uitbouwen, waardoor reacties als 'je zei zelf nog dat je' en 'het lijken wel profvoetballers' nu ook rondgaan. Bovendien worden vraagtekens gesteld bij de aanstelling van Steven van Schilfgaarde. De man heeft nogal een riedel functies afgewerkt de laatste jaren. Ervaring als roerganger bij een coöperatie heeft hij niet en ook is het geen man die zogezegd onder glas geboren is. Tegelijkertijd ligt de keuze voor de hand, omdat hij de afgelopen tijd immers de nodige 'dossierkennis' heeft kunnen opdoen.