Lucas Vos kiest ervoor zijn functie als CEO van Royal FloraHolland te beëindigen. De raad van commissarissen van Royal FloraHolland is voornemens om Steven van Schilfgaarde per 1 januari 2018 te benoemen tot chief executive officer, laat Royal FloraHolland weten.

Lucas Vos: "Ik heb genoten van de afgelopen vier jaar en kijk vol trots terug. Trots omdat we samen met kwekers, klanten en medewerkers de sierteeltsector sterker hebben gemaakt. Ik heb veel energie gekregen van het lopen door onze veilinghallen met onze betrokken medewerkers, of door de kassen en daar de passie van de kweker te voelen. We hebben mooie ontwikkelingen doorgemaakt. En ook af en toe harde keuzes moeten maken, maar altijd met het belang van de coöperatie scherp in het vizier. We zijn op de goede weg. Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet. Waarom dan toch deze keuze? De fase waar Royal FloraHolland nu middenin zit is een fase van operationalisering. Dat vraagt om een ander soort leiderschap. Dus kies ik ervoor om te gaan. Dat is goed voor Royal FloraHolland en dat is goed voor mijzelf. Ik ga de gepassioneerde mensen uit deze sector ongelooflijk missen.”Jack Goossens, voorzitter van de raad van commissarissen: “Lucas Vos heeft de afgelopen vier jaar verbinding gebracht en richting gegeven in een tijd waarin wij dat nodig hadden. Dat is van grote waarde geweest voor de coöperatie. Lucas ziet zichzelf niet als de aangewezen persoon als het gaat om de implementatie van de strategie en hij maakt ruimte voor een nieuwe chief executive officer (CEO). Dat siert hem, als leider en als mens.“

“Wij gaan als Royal FloraHolland nu een fase in waarin focus op onze kernactiviteiten en snelheid van implementatie geboden zijn. Meer dan ooit is het nodig om onze coöperatie te versterken en op een meer eigentijdse manier de leden inhoudelijk te betrekken. Daarnaast richten we ons op onze dagelijkse dienstverlening. De sector digitaliseert in hoog tempo en wij zien voor Royal FloraHolland daarbij een vanzelfsprekende rol. Dat wordt van ons verwacht en dat is terecht. Met de benoeming van Steven van Schilfgaarde kiezen we voor continuïteit én slagkracht. Steven heeft aangetoond dat hij de juiste kwaliteiten heeft om onze strategie tot een succes te maken en daarbij de noodzakelijke versnelling te realiseren. Hij kent de organisatie van binnenuit en maakt dus een vliegende start.”Steven van Schilfgaarde: “Royal FloraHolland vervult als coöperatie een unieke functie. Ik zie veel mogelijkheden voor een prachtige toekomst. Door samen te werken in de sierteeltsector is er groei mogelijk voor een ieder en kunnen we gezamenlijk de gehele wereld voorzien van bloemen en planten. We creëren een onafhankelijk digitaal handelsplatform voor onze leden en hun klanten. Daarbij richten we ons op het oplossen van problemen op de tuin. We organiseren de logistiek op de marktplaats. Daarbij dragen we zorg voor optimale prijsvorming en groei. De ontwikkelingen gaan snel en wij moeten als coöperatie voorop lopen in het vormgeven en gebruik maken van nieuwe mogelijkheden. Dat betekent ook dat we keuzes maken, ons richten op onze kernactiviteiten, om de noodzakelijke snelheid te genereren in de vernieuwing.”

De ondernemingsraad van Royal FloraHolland is advies gevraagd over de benoeming. Over de opvolging van de chief financial officer zal in een later stadium een mededeling worden gedaan.