LTO Glaskracht Nederland organiseert samen met Easyfairs Evenementenhal tijdens Tuinbouw Relatiedagen Venray (28 t/m 30 november 2017) een programma rondom de waterzuiveringsplicht in de glastuinbouw die per 1 januari 2018 in gaat. Dit programma wordt mede ingevuld in samenwerking met Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Waterschap Limburg, die de afgelopen jaren intensief hebben gewerkt aan het project ‘Samen Zuiver’.Het doel van de waterzuiveringsplicht is een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit door een terugdringing van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw. Dit is onder meer van belang voor het behoud van het middelenpakket voor de tuinbouw. Met de koppeling aan de Tuinbouw Relatiedagen Venray wordt een verbinding gelegd met de informatie die tuinders op de beurs kunnen krijgen van tuinbouwtoeleveranciers en de achtergronden bij de nieuwe wetgeving.

Om een programma samen te stellen dat antwoord geeft op de vragen uit de markt, wordt er momenteel een enquête afgenomen door LTRO Glaskracht Nederland om te onderzoeken waar behoefte aan is. Op basis van de enquêteresultaten wordt het definitieve programma samengesteld. Naar verwachting wordt het programma over de waterzuiveringsplicht in de glastuinbouw op dinsdag 28 en donderdag 30 november aangeboden. De exacte datum en tijden worden binnenkort bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich vanaf dan ook inschrijven voor het programma.

Tuinbouw Relatiedagen Venray
Het deelnemersveld van Tuinbouw Relatiedagen Venray bestaat onder meer uit toeleveranciers in de boomkwekerij, potplanten-, snijbloemen-, glasgroente-, vollegrondsgroente- en fruitteelt. De beurs is op 28, 29 en 30 november te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur in Evenementenhal Venray. Meer informatie: www.tuinbouw-relatiedagen.nl.