Let's meet! is een seminar wat door Innoveins wordt georganiseerd en waarbij plant en techniek elkaar letterlijk ontmoeten. Elke kwartaal zal er een thema centraal staan wat voor beide sectoren interessant is. Het eerste seminar, wat plaatsvindt op donderdag 9 november a.s., heeft het thema robotica.
 
Robotica
De robot met al haar technieken is tot veel in staat. Ook in de agrofood sector. Hoe de toekomst voor deze sector eruit zal zien zal veelal bepaald worden door robotica - dit is nodig om concurrerend te blijven. Robots kunnen de efficiëntie en oogst verhogen en arbeidsvraagstukken oplossen.Topsprekers
Hoe worden deze toepassingen van robotica in de agrofood concreet gemaakt? Hoe worden deze technieken ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in de agrofood sector? Marcel van Haren zal spreken tijdens de eerste Let's meet! Hij is werkzaam bij FME (ondernemersorganisatie voor technologische industrie) en leidt het Agri & Food cluster. Dit doet hij door een verbindend programma voor de technologische industrie op te zetten. Inmiddels zijn ruim 1700 bedrijven en 17 brancheverenigingen betrokken en een serieuze gesprekspartner voor stakeholders in de voedselketens, bij overheden en onderwijsinstellingen. De tweede spreker is Jeroen Rondeel (Blue Engineering). Jeroen beschrijft hoe robotica concreet toegepast kan en gaat worden in de agrofood. Het AGV cluster is hier een perfect voorbeeld van en zal dan ook verder toegelicht worden.

Netwerkgelegenheid
Na afloop van de presentaties, die zullen afsluiten met een interactieve sessie, worden diverse innovatieve robotica technieken gepresenteerd op de innovatiemarkt. Tegelijkertijd is dit de netwerkborrel - waar nieuwe connecties gelegd kunnen worden en netwerken worden verbreed en uitgediept.
 
Praktische informatie
Het seminar vindt plaats op donderdag 9 november a.s. van 15.00 – 18.00 uur in de Villa Flora, Venlo. Aanmelden is gratis en kan via deze link.