Dinsdag 3 oktober 2017 ondertekende Lucas Vos in het bijzijn van de Turkse minister van Economische Zaken een samenwerkingsovereenkomst met de voorzitters van de Turkse belangenorganisaties van de kwekers en exporteurs.

De ondertekening van de letter of intent was tevens het startschot voor onderhandelingen over het wegnemen van de Turkse handelsbarrières. Lucas Vos en de voorzitters van de genoemde belangenorganisaties voerden hierover diezelfde dag nog intensieve gesprekken met de Turkse minister van Economische Zaken en de Turkse minister van Agriculture.Top 10 grootste economieën
Turkije heeft grote ambities. Het land heeft zich ten doel gesteld om in 2023 - het jaar dat de republiek 100 jaar bestaat - in de top 10 van grootste economieën van de wereld te staan. Als het om de sierteeltsector gaat, delen Royal FloraHolland en Turkije dezelfde visie en strategie. Turkije wil de eigen sierteeltsector professionaliseren, de productie verbreden en de sierteeltexport opstuwen naar 500 miljoen euro in 2023 (+85%).

Klik hier voor meer informatie