Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hoeven zieke werknemers in de toekomst nog maar maximaal een jaar het loon door te betalen. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Nu moet nog gedurende maximaal twee jaar worden doorbetaald. Voor kleinere werkgevers, tot 25 werknemers, neemt het UWV het over. De kosten daarvan worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Tegelijk wordt de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort van tien jaar naar vijf jaar. Dat beperkt de periode waarover risico wordt gelopen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Miljoenen voor inspectie
Het nieuwe kabinet trekt jaarlijks 50 miljoen euro uit voor de Inspectie SZW. Daarmee kan de Inspectie beter toezicht houden op betaling van het wettelijk minimumloon en naleving van de regels rond schijnconstructies, arbeidsomstandigheden en uitbuiting.

Voor arbeidsmigranten uit andere EU-landen gaat een wachttijd gelden in het recht op een werkloosheidsuitkering. Zij moeten voortaan tenminste 26 weken in Nederland gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor WW.

Tijdelijk werk
De huidige regeling voor seizoensarbeid waar land- en tuinbouw door middel van sectorafspraak gebruik van maakt, blijft van kracht. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaan ook andere sectoren de invulling van tijdelijk werk zo oppakken.

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Bron: LTO Arbeidskracht