Met de pioniersgeest waarmee Flevoland en Almere zijn gebouwd, wordt nu het eerste stukje van de nieuwste woonwijk in Almere ontwikkelden: iStreet op de Floriade. Een stadsdistrict dat een nieuwe standaard moet zetten voor een efficiënte, beter verdeelde en meer kwalitatieve voorziening van voedsel, water en energie. En dat model staat voor de technologisch slimme en sociaal en economisch vooruitstrevende stad.

Het wordt een mondiale inspiratiebron voor de groene stad, waarin de urgente (lokale) vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking centraal staan. Dat wordt gevierd op de wereldtentoonstelling met evenementen en festiviteiten van april tot en met oktober 2022. Niet zomaar een tuinbouwtentoonstelling, maar een platform voor innovaties in voedsel, biodiversiteit, energie en gezondheid.De Floriade heeft de middelen, schaal, aandacht en experimenteerruimte om een echt living lab op het gebied van de groene stad te zijn. Een proeftuin ontwikkeld door wereldspelers: de beste en meest vooruitstrevende steden, bedrijven, kennisinstellingen, ambassadeurs en ontwikkelaars. iStreet is het samenhangende project waarin de ambities van de Floriade nu al samenkomen. Het is een inclusieve, intelligente en circulaire (infinite) leefomgeving van de eerste 60 woningen van de Floriade. Een living lab voor de toekomstbestendige wijk, waarin kennis, ontwikkel- en technologische programma’s samenkomen. Integratie en toepassing van kennis staat centraal, iStreet moet voor 2020 zijn gerealiseerd. Zo kan de ontwikkeling van de straat de toon zetten voor de ontwikkeling van de rest van het Floriadeterrein.

In iStreet krijgen de thema’s groen, voeding, energie en gezondheid vorm en inhoud, met behulp van de nieuwste technologieën en innovaties. Het is tegelijkertijd een straat waar mensen kunnen wonen, werken, leven, ook al tijdens de wereldtentoonstelling in 2022. De straat en de omgeving vormen een ecosysteem, in de breedste betekenis denkbaar. Daarbij helpt de straat bij het verbeteren van maatschappelijke opgaven zoals geluk, gelijkheid, veiligheid, milieu, zorg en participatie.

BLOC is de trekker van dit project namens de gemeente Almere, Floriade BV en provincie Flevoland. Voor eind van 2017 ligt er een ontwikkelplan bestaande uit een inhoudelijk plan en een organisatie-, ontwikkel- en investeringsstrategie. In 2018 wordt gestart met de voorbereiding van de uitvoering.

bron: bloc.nl