Tholen - Bezorgde reacties alom op de juist voor het weekend bekend geworden plannen van het aanstaande kabinet Rutte III om het lage btw tarief van 6 naar 9 procent te verhogen. Dit lage tarief geldt voor tal van diensten en producten, waarbij onder dat laatste ook groenten, bloemen en planten gerekend worden.

De 'dagelijkse boodschappen', de huis-tuin-en-keuken benodigdheden, medicijnen en de kapper. Het zijn vooral deze producten en diensten die onder het lage tarief vallen en dus duurder gaan worden. Sierteelt specifiek betekent dit dat bloembollen, bloemen en planten en boomkwekerijproducten duurder worden, met enkele uitzonderingen zoals geverfde bloemen of 'bloemstukken' - door de groothandel gemaakte boeketten die zonder verdere bewerking worden doorverkocht. Deze producten vallen onder het hogere tarief (zie voor een uitputtende lijst de website van de Belastingdienst).

Zorgen
Bezorgde geluiden komen vooral uit de groenten en fruit hoek. Begin dit jaar werd door verschillende organisaties, waaronder ook het Ministerie van EZ, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit opgericht. Dit platform beoogt de consument meer groenten en fruit te laten eten (en minder vlees, vet, suiker etc.). Volgens deze coalitie is een btw verhoging in strijd met deze visie, een vooronderstelling die zij vorige week nog eens onderstreepten met een brief aan informateur Gerrit Zalm.

Plannen Rutte III
De btw verhoging wordt gemotiveerd met het oog op een andere, voor veel mensen juist gunstige ontwikkeling, namelijk een nivellering van de inkomstenbelasting (de 'vlaktaks'). Nu zijn er drie schijven en betaal je afhankelijk van je inkomen 36,55, 40,90 of 52 procent belasting. In de nieuwe constructie wordt dit vereenvoudigd naar twee: een schijf met een laag tarief (het CDA heeft in het verleden gerept van 35 procent, maar dat kan na onderhandelingen evengoed hoger uitpakken) en een schrijf voor topinkomens (mogelijk zo'n 45 procent). Minder inkomsten worden dan goedgemaakt met het verhogen van het lage btw tarief, maar ook wordt er gekort op allerlei toeslagen en op de hypotheekrenteaftrek. Vooral goed voor de middeninkomens, zo is het idee, en niet per se het genereren van meer inkomsten voor de schatkist. Een en ander moet eenvoudiger. Of, zoals een nieuwslezer van RTL het noemde, een soort grote 'saneringsoperatie'.

Oud nieuws
Overigens komt de discussie rond het verhogen dan wel verlagen van de tarieven met enige regelmaat terug. Ruim twee jaar geleden was er nog sprake van plannen het lage tarief zelfs naar 21 procent te verhogen, wat toen op veel verzet stuitte. Doemscenario's werden geschetst aan de hand van voorbeelden van landen, die na het nemen van dergelijke stappen in zee verdwenen zijn.

Nu lijkt er echter meer ruimte voor de nuance. Hoewel het VBW vandaag voor 'crisisoverleg' bijeenkomt, en knappe twitteraars uitrekenen dat van 6 naar 9 een verhoging van 50% betekent, zijn de boze of bezorgde reacties vanuit de bloemen en plantenhandel beperkt.