Zo’n honderd vergunningverleners, toezichthouders en beleidsmakers van waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten zijn een dag voor het WaterEvent op woensdag 4 oktober bijgepraat over de komende zuiveringsplicht. Onderwerpen zoals aanpak nul-lozing, individuele zuivering, collectieven en maatwerk bij kwel en/of inzijging kwamen aan de orde, maar ook de manier van handhaven en het handhavingsprotocol.LTO Glaskracht Nederland heeft medewerking verleend aan deze dag. Ondernemers geven namelijk steeds vaker aan dat ze liever met een toezichthouder te maken hebben die weet waar hij over praat. Dat voorkomt dat er bij een volgende controle steeds weer andere maatregelen worden opgelegd.

Aandachtspunt van LTO Glaskracht Nederland tijdens deze informatiedag was op welke manieren een ondernemer aan de zuiveringsplicht kan voldoen en welke mogelijkheden hij heeft om water zoveel mogelijk her te gebruiken. Ook is duidelijk gemaakt dat verbetering van de waterkwaliteit een gezamenlijk belang is wat het beste bereikt kan worden door samenwerking. Naast een meer theoretisch deel was er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met producenten en toeleveranciers.

De reacties op de informatiedag waren positief, waarbij is aangegeven dat herhaling van belang is om de kennis op peil te houden. De overheidspartijen moeten hun medewerkers dan wel de mogelijkheid geven om dit soort dagen bij te wonen. Helaas waren lang niet alle regio’s vertegenwoordigd. Daarnaast roept LTO Glaskracht Nederland de regionale overheidsbestuurders dan ook op om dit soort initiatieven te omarmen.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Guus Meis)