Handel en maatschappij stellen steeds meer eisen aan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. LTO Glaskracht Nederland is samen met de keten partners MPS, Royal FloraHolland en Green Partners een project gestart om te komen tot vermindering van het gebruik van chemische middelen en verdere vergroening van de sierteeltsector.

Proeftuin Zwaagdijk voert dit onderzoek uit. Zij hebben reeds veel kennis en ervaring opgedaan vanuit de voedingstuinbouw. Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisseling over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle nieuwe groenere gewasbeschermingsstrategie├źn om uiteindelijk te komen tot milieuwinst en een duurzame keten. In het onderzoek zullen zo'n 4 potplanten en 4 snijbloemen trajecten worden gevolgd. Gestart wordt met een nulmeting, waarna verschillende teeltstrategie├źn gericht op vergroening naast elkaar worden getoetst. Belangrijke parameters zijn milieubelasting, emissie en residu. Het onderzoek wordt middels een PPS gefinancierd door de betrokken partners en het ministerie van Economische Zaken via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Helma Verberkt)