"Samenwerking door de keten heen kan de kansen van LED-belichting voor de sierteeltsector benutten, of is misschien wel hard nodig", was een van de conclusies aan het eind van de bijeenkomst over 'Licht op LED' bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk op 19 september. Voor een volle zaal belichtte Esther de Beer van Philips Lighting de mogelijkheden van LED-belichting. Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw borduurde daarop voort met een breed scala aan praktische voorbeelden.'De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit productie, toelevering en handel bij de Blooming Arena vanavond is de essentie van de netwerkorganisatie die Blooming Breeders voor de sector wil betekenen,' zei bestuurslid Jan de Boer bij de opening. Daaraan voorafgaand werden de vele bezoekers tijdens een sneak preview bijgepraat over een nieuw ingezette proef waarin het effect van LED-belichting op het weerbaarheidsvermogen van gewassen wordt onderzocht.

Primeur: doorvertaling naar 3,5 hectare
Esther de Beer van Philips Lighting had aan het slot van haar interactieve presentatie voor de geïnteresseerden een primeur in petto: de ingebruikname van een nieuwe hybridelichtinstallatie op een chrysantenkwekerij van 3,5 hectare. 'Die is gebaseerd op de resultaten van een proef op 2.000 m2 chrysantenteelt, waarbij we een combinatie van de klassieke HPS-belichting met LED-lampen hebben getest. Met de veelbelovende resultaten die tot opschaling en praktijkintroductie hebben geleid. Onder meer een hogere productie', lichtte haar collega Stefan Hendriks toe.

De voordelen van toepassing van LED-belichting, zo betoogde zij verder, kunnen velerlei zijn: verhoging van de productie, verbetering van de kwaliteit, besparing van energie en groeiregulatoren, bijdragen aan duurzaamheid. En dat toepassing van LED-belichting complex kan zijn, illustreerde zij met de uitkomsten van onderzoek, waarbij verschillende kleuren van hetzelfde chrysantenras zelfs verschillende uitkomsten laten zien.

Praktijkvoorbeelden
Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw praatte de geïnteresseerden over de praktijkresultaten met LED-belichting bij aan de hand van tientallen voorbeelden uit de sierteelt en aanverwante sectoren. Dat heeft tot verrassende resultaten geleid, maar ook niet altijd de verwachte uitkomsten opgeleverd. 'Het is sterk afhankelijk welke verbetering met welk type belichtingsmix je wilt oplossen', is een van haar ervaringen. Zo bleek een belichtingsproef naar de beworteling van een gewas aanvankelijk naast een snellere beworteling ook ongewenst te lange stekken op te leveren. 'De vervolgproef met een andere samenstelling van de belichting leverde zowel de gewenste compacte planten op, inclusief de betere beworteling’, aldus Kromwijk.

Financiering en samenwerking
Verder onderzoek om de positieve effecten van LED-belichting voor de sierteelt toepasbaar te maken stuit op financieringsproblemen. Organisaties als de productschappen, waardoor collectieve financiering mogelijk was, zijn door de terugtredende overheid opgeheven. 'We zien nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, zoals gewascoöperaties en de Club van 100, waardoor bedrijven en organisaties collectief onderzoek financieren. In dit soort constructies is meer samenwerking nodig', aldus Jan Willem de Vries van WUR Glastuinbouw bij de afronding van de Blooming Arena. 'Dat hebben we als sector nodig voor onze license to produce richting de samenleving, markten voor onze producten te vergroten en bij te dragen aan overkoepelende doelstellingen, bijvoorbeeld bij reductie van CO2, besparing van energie en water en de andere klimaatdoelstellingen te halen.'

Netwerkfunctie
'Blooming Arena' is een van de netwerkactiviteiten van Blooming Breeders. Bedrijven en organisaties in de sierteeltsector bevorderen hierin samenwerking, initiëren nieuwe initiatieven waardoor de sector zich verder ontwikkelt en bouwen collectieve kennis op.

bron: Blooming Breeders