Tijdens de DaVinc3i community bijeenkomst op 29 juni was de vaak gedeelde boodschap: wacht niet met experimenteren met Internet of Things (IoT) in jouw keten. DaVinc3i wil jouw bedrijf ondersteunen met deze start, door middel van het ontwerpen van een relevant, kleinschalig, en bedrijf gerelateerd IoT experiment. Zo kun je direct de mogelijkheden van IoT verkennen voor het realiseren van je bedrijfsambities.

In een viertal middag sessies van elk vier uur, oftewel de DaVinc3i Community Series, ga je actief aan de slag met bedenken en ontwikkelen van een experiment voor je eigen bedrijf. Hierbij word je ondersteund door experts die ingaan op alle facetten die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een IoT experiment: experiment design en planning; hardware en software; organisatie op bedrijfsniveau en in de keten; data-analyse, business modellen en opschaling.

Na afloop van de Series heb je een kant en klaar ontwerp van je IoT experiment, en een concreet stappenplan om het experiment uit te voeren.

Voorbeelden van experimenten:
  • het verbeteren van het logistieke proces door tracking van retourgoederen
  • het verbeteren van het voorraadbeheer of de interne afleverlogistiek
  • het ophalen en gebruiken van kwaliteitsdata door de keten heen
  • een andere logistieke uitdaging waar IoT een rol in kan spelen
Voor wie
Geïnteresseerden vanuit de sierteeltsector: kwekers, handelaren, logistiek dienstverleners, sectorvertegenwoordigers, en branche organisaties die een IoT experiment willen uitvoeren. Max. aantal deelnemers: 15.

Bij selectie van deelnemers wordt gelet op het vormen van een diverse groep wat betreft type bedrijf, type uitdaging, geografische spreiding. De mogelijkheid bestaat om met maximaal drie deelnemers vanuit één experiment deel te nemen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.