Zeventien bloembollenhandelsbedrijven hebben maandag 18 september in Sassenheim een manifest getekend waarin hun ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit zijn vastgelegd.

De bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n tachtig procent van de wereldwijde afzet van bloembollen richting de consumentenmarkt. Doelstelling van het manifest is te kunnen blijven voldoen aan de eisen die retailers, de markt en de samenleving aan hen stellen.

Handelsbedrijven van bloembollen en vaste planten ondervinden bij de afzet van hun producten richting de consumentenmarkt steeds meer uitdagingen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteitsborging een aansluiting duurzaamheidseisen
De zeventien bedrijven hebben het bestuur van Anthos daarom verzocht een plan van aanpak te maken dat moet leiden tot een betere kwaliteitsborging en een betere aansluiting bij de duurzaamheidseisen die aan hen worden gesteld. Met de ondertekening van het manifest, dat in nauwe samenwerking met retaildeskundige Gerrit Grievink van Focusplaza is opgesteld, hebben de bedrijven daarvoor de eerste stap gezet

Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten
De ondertekenaars hebben zich verenigd in het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten. Om de ambities te realiseren wordt samenwerking gezocht met verschillende partijen, waaronder producenten, retailers, certificerende organisaties, toeleveranciers en controle- en kennisinstellingen. Bij de ontwikkeling van het programma wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven en systemen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit.

Ondertekenaars manifest
De ondertekenaars van het manifest zijn: A. Frijlink & Zonen (Export) bv, Bakker Hillegom bv, Breck Holland bv, Bruno Nebelung Holland bv, C.S. Weijers & Zn. bv, De Ree Holland bv, Florex bv, Fred de Meulder Export bv, JUB Holland, Kapiteyn bv, Kébol bv, M. Thoolen bv, Molenaar & Van Ginhoven bv, Moolenaar bv, TotalGreen Holland nv, Tuberbulb Export bv en Van Zijverden bv.

bron: Bloembollen Visie