Tholen - Wie met zijn bedrijf wil groeien, moet investeren of heeft meer werkkapitaal nodig. Tot een jaar of tien geleden was het vrij simpel: je stapte met een goed plan naar de bank en je kreeg geld, vaak tegen gunstige voorwaarden. Die tijden zijn voorbij. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe financieringsvormen. Dat levert een heel nieuw speelveld op. Rogier Bergenhenegouwen van BDO Accountants & Belastingadviseurs vertelt hoe ze MKB-ondernemers in de AGF-handel en productie helpen bij het financieringstraject, van de eerste plannen tot het geld op de rekening staat.


 
"Het gaat economisch weer beter en dat zien we terug in het aantal financieringsaanvragen. Tegelijkertijd zien we dat van alle aanvragen die worden ingediend bij de grootbanken 70% al wordt afgewezen voordat ze in behandeling worden genomen, 29% van deze aanvragen wordt na behandeling afgewezen", vertelt Rogier. "Het is een lang pad om je financiering te regelen met verschillende hobbels, maar de eerste en belangrijkste slagboom is het financiële plaatje. Door de kredietcrisis zijn de teugels aangehaald. Keek men vroeger nog weleens eerst naar de vent en dan naar de tent, nu hoef je als je financieel niet aan bepaalde standaarden kan voldoen, het ook bij geen enkele bank te proberen. Had vroeger een lokale bankdirecteur of accountmanager nog wat te zeggen, die invloed is voorbij. Vanuit het perspectief van de bank snap je deze houding, maar voor een ondernemer is dit soms een hard gelag. De bank kan bijvoorbeeld nog kijken naar de cijfers van het eerste kwartaal van 2016, maar inmiddels ben je anderhalf jaar verder en kun je er heel anders voorstaan."

"Helaas worden wij soms te laat ingeschakeld, nl. op een moment dat de verstandhouding met de huisbankier bijvoorbeeld al verslechterd is. Terwijl het stadium vooraf zo enorm belangrijk is. Hoeveel geld heb ik nodig en waar haal ik dat vandaan?' Bij de bank of andere partijen? En welke dan? Met zulke vragen begint het vaak. Als ervaren adviseurs kennen wij de wensen en behoeftes van de ondernemer, begrijpen wij de business en doorzien we de cijfers. We combineren wensen, plannen en de cijfers. Met behulp van slimme software stellen we een heldere prognose op. Zo ligt er een betrouwbare financieringscase binnen een duidelijk geformuleerd kader. Een financieringsaanvraag kan maar één keer worden ingediend. Daarom zullen we ten allen tijde de kansen inschatten en op het moment dat wij de kans niet groot achten de aanvraag ook afraden. Ik schat in dat dit bij zo'n 40% van de aanvragen gebeurt", vervolgt Rogier. "Het klinkt nu misschien een beetje alsof wij ‘tegen’ de huisbankier zijn. Dat is allerminst waar. Waar de relatie goed is met de huisbankier, gooien wij daar geen roet in het eten. De samenwerking tussen BDO en de banken groeit hierdoor alleen maar. Waar wij veel voorwerk doen naar de mogelijkheden voor de financiering, scheelt dit de bank heel veel uitzoekwerk. In de meeste gevallen stijgt daarmee de slagingskans al aanzienlijk zodra wij de aanvraag voorleggen aan de bank. Het is in dit geval voor alle partijen een win-win-win situatie."

"Opvallend is dat de huisbankier lang niet altijd de eerste is, waar de aanvraag wordt gedaan. 70% van de aanvragen doet de mkb'er bij de huisbankier, 21% gaat naar een andere bank", vertelt Rogier. Het effect van crowdfunding is in AGF-handel en tuinbouw nog maar heel beperkt, wel zien we, ook in het Westland, steeds meer 'informal investors', bijvoorbeeld bij bevriende ondernemers waarvan er één zijn tuin heeft verkocht. We leggen de aanvraag neer bij geschikte partijen. Dat kunnen banken zijn, maar ook allerlei andere bekende en minder bekende geldverstrekkers. Wij kennen deze spelers namelijk goed en kunnen gunstige voorwaarden uitonderhandelen voor bijvoorbeeld garantstelling, aflossingstermijnen of afsluitprovisie. Ook kennen we de verschillende overheidsregelingen goed. Een optimale financiering scheelt de ondernemer al snel duizenden euro's per jaar."

"Een trend is dat banken niet meer voor het volledige risico willen opdraaien. Dat resulteert in een bepaalde financieringsmix die zover gaat, dat men al een gedeelte van de financiering bij leveranciers moet gaan zoeken, dat is voor de onderhandelingspositie van de ondernemer onwenselijk en in veel gevallen verlaagt het de inkoopmarge. Een bank wil het enerzijds niet alleen financieren, maar eist wel alle zekerheden op. Dat maakt het er voor de ondernemer niet makkelijker op. Anderzijds is de bank op vastgoedgebied een prettige financier met een lage rente en aflossingsdruk. Wel wijs ik er bij onze klanten altijd op dat de accountmanager van een bank zich altijd voordoet als een vertrouwenspersoon - en ze hebben ongetwijfeld het beste met je voor - maar ze willen je ook graag wat verkopen. Wij kijken als adviseur, onafhankelijk van banken, welke financiering bij de onderneming past en hebben geen belang in de keuze die de ondernemer maakt."

De financieringsaanvraag neemt volgens Rogier gemiddeld zo'n vier tot zes weken in beslag. "Men maakt reclame over een 'hypotheek binnen een week', maar daarvan moet ik het eerste voorbeeld nog zien. Het is wel sterk afhankelijk hoe goed de ondernemer 'in control' is met de cijfers en de markt. Tuinders die bijvoorbeeld in het buitenland ondernemen moeten bijvoorbeeld goed kunnen onderbouwen hoe ze hun geld verkrijgen en hoe ze de mensen aansturen. In de AGF-sector gaat dat nog al te vaak op zijn 'janboerenfluitjes' en als het juridisch niet afdingbaar is, vinden banken dat snel eng. Mkb-ondernemers ervaren een financieringsaanvraag veelal als een ondoorzichtig proces. Er moeten veel zaken worden aangeleverd, het gehele proces heeft vaak een lange doorlooptijd, de uitkomst is onzeker en er is weinig communicatie gedurende het proces. BDO kan dat proces versnellen en biedt transparantie in dat proces."

Voor meer informatie:
Rogier Bergenhenegouwen
BDO Accountants & Belastingadviseurs
Laan van Zuid Hoorn 165
2289 DD Rijswijk
Tel: 070 – 338 07 89
rogier.bergenhenegouwen@bdo.nl
www.bdo.nl