Tholen - 290 leden, een flinke groep kopers en andere geïnteresseerden waren aanwezig op een extra ALV bij Royal FloraHolland, gisterenavond in Naaldwijk. Deze was bijeengeroepen door een groep bezorgde kwekers omtrent de plannen van de veiling de plantenklok te sluiten. Begin volgende maand zouden de karren voor het laatst aan de tribune voorbij rollen, maar onder druk van deze kwekers, verenigd in de actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’, is dat, overigens al enkele weken voor de vergadering, voor onbepaalde tijd uitgesteld.(On)enigheid
Opmerkelijk is dat er eigenlijk maar weinig is, waar men het niet over eens is. Digitaliseren is geen vraag maar een must, optimale prijsvorming wil iedereen en aan tal van randvoorwaarden wordt gewerkt. De onenigheid zit hem in de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd en hét heikele punt was, en is, het bepalen van een concrete datum voor het sluiten van de tribune.


Jack Goossens, voorzitter van de raad van Commissarissen


Plantenkweker Jos Kester, initiatiefnemer van de groep 'Behoud de plantenklok'

Botte bijl
FloraHolland wil toe naar één (landelijke) plantenklok. Een klok waarop iedereen overal kan kopen. Daarop zeggen kwekers: goed plan, maar stap voor stap. Niet met de botte bijl. De klok is voor hen vaak hét instrument om de markt mee aan te voelen en hoe moet het dan met impulsaankopen, met het schouwen, met representatieve foto’s, met reclamaties, met het contact met de kopers? Gooien we het kind niet met het badwater weg, hollen we zo onze coöperatie niet uit? “Veiling, bouw een digitaal platform boven het fysiek, dan blijven we uniek”, aldus een van de kwekers.


Vlnr: Jack Goossens, voorzitter van de raad van Commissarissen; Jos Ten Have van plantenkwekerij J en P ten Have en voorzitter van de kwekersgroep Plantvorm; Lucas Vos, CEO FloraHolland en Steven van Schilfgaarde, CFO FloraHolland


Jos Ten Have van plantenkwekerij J en P ten Have en voorzitter van de kwekersgroep Plantvorm

Kopers
Kopers, geen leden van de coöperatie en daarom niet aan het woord gelaten, zijn niet minder fel. In een video, waarin enkele kopers hun verhaal konden doen, gaven zij aan zich zorgen te maken over de ontwikkelingen. Dankzij een aantal kwekers, die tevens koper zijn, werden hun zorgen als nog extra voor het voetlicht gebracht. Met name voor het voortbestaand van de impulsaankoop in een louter digitale omgeving wordt gevreesd. Jaarlijks wordt voor zo’n 450 miljoen euro aan planten op de plantenklokken gekocht, maar men twijfelt ten zeerste of dat zonder die spontane aankopen in de toekomst ook gehaald wordt.


Steven van Schilfgaarde, CFO FloraHolland

Vooruit
Maar stilzitten is geen optie. Jongeren doen niet anders dan digitaal inkopen ‘en doen we het niet zelf, dan gaat een ander het voor ons doen’. Ook, zo werd meermaals en vanuit verschillende hoeken benadrukt, biedt digitalisering kansen en concrete voordelen. Zien we die wel voldoende? Bovendien: al die gevoelsmatige argumenten – niet dat het geen argumenten zijn, maar zijn ze echt zo onoverkomelijk? De toekomst zal het uitwijzen.


Azaleakweker Paul Barendse, zoals het hele land weet uit een documentaire van Zembla een fanatiek voorstander van de fysieke plantenklok.


Lucas Vos, CEO FloraHolland

Gefaseerd
Dat het daarin, op enig moment, gedaan is met een tribune waaraan planten voorbij trekken, lijkt echter wel zeker. Wanneer, dat is niet duidelijk. Een datum werd niet genoemd, maar de directie gaf aan te kiezen voor een gefaseerde invoering van het beeldveilen.
Plant Connect
Overigens is er meer coöperatie-nieuws. Een daarvan is dat, zoals het rumoer ging, Plant Connect dicht aan. Dat bevestigde Lucas Vos, met de aantekening dat ook daar nog geen datum voor is.

En dan nog iets. Royal FloraHolland heeft een Zero Waste ambitie voor 2020 geformuleerd en heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Milgro als leverancier voor het afval. Dat betekent dat Milgro, een grote speler in de markt van het afval- en grondstoffenmanagement, de totale afvalverwerking van Royal FloraHolland voor zijn rekening gaat nemen.

Voor beiden geldt: wordt vervolgd.