Op donderdag 9 november a.s. organiseert de gemeente Westland in samenwerking met het Platform Geothermie en Greenport Westland-Oostland, een congres over de verschillende vormen van duurzame energie, met daarbij speciale aandacht voor aardwarmte. Het congres vindt plaats in zalencentrum de Kiem in ’s Gravenzande. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het congres.

Eén van de sprekers tijdens het congres is Diederik Samson. Hij stopte vorig jaar als PvdA-voorman. Nu is hij parttime adviseur bij HVC, een groot afval-, grondstoffen- en energiebedrijf in Alkmaar. Daar houdt hij zich bezig met het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron of energieopslagplaats. “Energietransitie is een essentiële voorwaarde voor de welvaart van onze kinderen. Wanneer we er niet in slagen de energietransitie binnen één generatie om te bouwen, dan krijgen onze kinderen het buitengewoon moeilijk. Kijk, iedereen streeft ernaar een betere wereld door te geven aan de toekomstige generatie. Dan is dit wel het minste dat we kunnen doen.”

Sprekers
Naast Diederik Samsom zullen Hanneke Puts (TNO) en Marga Hoek (schrijfster en duurzame ondernemer) ook spreken. Voor Hanneke Puts (TNO) is het betrekken van stakeholders bij kennis-intensieve projecten, zoals geothermie, een vanzelfsprekendheid. Haar kracht zit in het verbinden van mensen en belangen. Ook voor de laatste spreker, Marga Hoeks, is duidelijk dat een goede verbinding essentieel is. Marga is er van overtuigd dat succesvol ondernemen en duurzaamheid prima hand in hand gaan. Sterker nog: “Iedere ondernemer dient duurzaamheid als vertrekpunt te nemen.”

Congres
Het congres is bedoeld voor ondernemers in de glastuinbouw en andere belangstellenden die direct of indirect in geothermie en energietransitie geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen zoals beleid, techniek, financiering, uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte in binnen- én buitenland aan de orde. Er wordt gekeken naar al lopende projecten en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.

Aanmelden
Het congres begint om 13.30 uur en duurt tot 17.15 uur met daar aansluitend een netwerkborrel.. Deelname aan het congres is gratis. Aanmelden voor het congres kan via de gemeentelijke website. Meer informatie en het programma vindt u op: https://www.gemeentewestland.nl/over-westland/duurzaamheid/energiecongres-westland-2017.html