De eerste bijeenkomst van de Bollenjongeren uit de Bloembollenstreek vond afgelopen donderdag 14 september plaats. Ruim dertig jongeren met een agrarische achtergrond en interesse in de bloembollensector kwamen naar de Forward Farm van Bayer in Abbenes. Daar werden zij ontvangen door de initiatiefnemers van de bijeenkomst.

Kennis opdoen en praten over de sector
Jan Paauw, een van de initiatiefnemers: “We willen graag met elkaar nieuwe kennis opdoen over bloembollen en de sector bijpraten en een leuke avond hebben.” Bij de rondleiding werd toegelicht welke praktische mogelijkheden bedrijven hebben om drift en emissie te reduceren. Dit leidde tot vragen en discussies. Aansluitend was er een presentatie waarbij met name zichtbaar zijn naar de omgeving en bewustwording van de omgeving een grote rol speelde.

Vervolg: 14 december
De onderwerpen van de avond werden uitgebreid besproken tijdens de borrel. Mark Hulsebosch: “We wisten niet zo goed wat we konden verwachten, maar het aantal aanwezigen was hoger dan verwacht.” Deelnemer Bram Mulder: “Iedereen was heel enthousiast. Dit gaan we vaker doen.” Op basis van het enthousiasme van deze avond is besloten om op 14 december een nieuwe bijeenkomst te organiseren.

Bron: BloembollenVisie