Dit jaar organiseren al weer voor de achtste keer Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw samen met LTO Glaskracht Nederland het WaterEvent. Op de locatie van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk krijgen telers, toeleveranciers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden informatie over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaam watergebruik in de glastuinbouw.

Ook dit jaar staan de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het water weer centraal. In de afgelopen acht jaar is er op dit terrein veel gebeurd dankzij de collectieve inspanningen van onderzoek, praktijk en beleid. Er is beter inzicht in de oorzaak van de emissies en er zijn oplossingen ontwikkeld hoe die emissies kunnen worden voorkomen. Tijdens het WaterEvent kunt u zich uitgebreid laten informeren over mogelijkheden om aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018 te voldoen. Tegelijkertijd wordt u veel informatie aangeboden om u ook voor te bereiden op de emissieloze teelt die 1 januari 2027 verplicht wordt.

Tijdens het WaterEvent 2017 kunt u kennis nemen van de nieuwste onderzoeksresultaten en de diverse proeven bekijken. U krijgt uitgebreide mogelijkheden om informatiestands te bezoeken waar diverse tuinbouwtoeleveranciers u informeren over hun kennis en kunde op het gebied van watertechniek. Ook is het mogelijk om WaterEvent 2017 mee te laten tellen voor de verlenging van uw spuitlicentie, onderdeel Veiligheid & Techniek.

Meer informatie over het programma en de workshops

Meld u vooraf aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan officieel nog tot dinsdag 3 oktober 2017, 12.00 uur.

Bron: Greenport Duin- en Bollenstreek