De bloembollensector heeft met de ambitie “Op naar een Vitale Teelt in 2030” een visie neergezet voor bloembollen en bolbloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de leefomgeving, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit. De visie is gelanceerd op donderdag 7 september op het evenement ‘Flower Science meets Topsector’ door vier samenwerkende partijen: de KAVB, Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Noord-Holland Noord. In de komende maanden gaan deze vier partijen samen met anderen de visie uitwerken tot een breed gedragen programma onder het motto: Samen maken we de Nederlandse bloembollensector sterker!

De bloembollensector ziet zich gesteld voor uitdagingen die met elkaar in tegenstrijd zijn. Zo stellen importerende landen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten, terwijl telers steeds minder mogelijkheden hebben om hun gewassen te verzorgen en te beschermen. Ook stellen retailers steeds strengere eisen aan de duurzaamheid van producten en vraagt de omgeving aan de sector om samenwerking op basis van transparantie. De sector wil graag ook in de toekomst bloembollen en bolbloemen van topkwaliteit kunnen leveren op basis van een rendabele teelt in harmonie met de leefomgeving. Om dat doel te bereiken is een systeemsprong nodig.

Het programma voor Vitale Teelt bestaat uit zeven onderdelen die in samenhang worden in gevuld en uitgevoerd: gezonde bodem; moderne veredelingstechnieken; snelle vermeerdering en bloei; precisielandbouw; groene gewasbescherming; schone start met nieuw uitgangsmateriaal en natuurinclusieve productie. Met het lanceren van de ambitie geven de vier samenwerkende partijen het startsein voor het ontwikkelen van een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030. Men gaat met elkaar aan de slag om dit programma vorm te geven: met ondernemers binnen en buiten de sector, met overheden, met maatschappelijke organisaties, met onderwijs en onderzoek en met iedereen die wil bijdragen aan de bloembollensector van morgen.

Voor meer informatie:
KAVB
Postbus 175
2180 AD HILLEGOM
Weeresteinstraat 10a
2181 GA HILLEGOM
T: 0252-536950
F: 0252-536951
kavb@kavb.nl
www.kavb.nl