Met het openingscollege “Drones in de kas” van Guido de Croon (TU Delft) in het World Horti Center zet de Greenport Hub de deuren open voor studenten en wetenschappers naar de tuinbouwsector. Een belangrijk moment: niet eerder waren de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus officieel verbonden met de tuinbouwsector.

De Greenport Hub is onderdeel van het universitaire samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. De positionering van de Greenport Hub in het World Horti Center in Naaldwijk maakt het voor studenten mogelijk om onderzoek te doen of te studeren in het hart van de tuinbouwsector. Samen met participanten van het World Horti Center wordt in de leerlijn vorm en inhoud gegeven aan oplossingen van complexe vraagstukken.


Het eerste college van de Greenport Hub in het World Horti Center wordt gegeven door Dr. Guido de Croon van de TU Delft MAVLab.

Dit sluit aan bij het gedachtengoed van het World Horti Center, het belangrijkste internationale innovatiecentrum binnen de glastuinbouwsector te worden. Een centrum waar uitdagingen op het gebied van welzijn, welbevinden, duurzaamheid en waterproblematiek in de sector het hoofd geboden wordt.

Greenport Hub
De interdisciplinaire Greenport Hub is begin dit jaar tot stand gekomen om een brugfunctie te vervullen tussen de tuinbouwsector en universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus. De Greenport Hub richt zich middels een onderzoeks- en onderwijsprogramma op een viertal thema’s: ” Tuinbouw 4.0”, “Circulaire Economie”, “Gezondheid en Welbevinden” en “Sustainable Urban Delta’s”. In het komende collegejaar zal door masterstudenten en onderzoekers van verschillende faculteiten en vakgroepen, tezamen met participanten van het World Horti Center en overige stakeholders in een Engelstalig programma gewerkt worden aan de thema’s.

Met vestiging van de Greenport Hub in het World Horti Center is een kenniskolom van WO-HBO-MBO compleet. Tezamen met de 90 participanten van het World Horti Center, maakt dit geheel een mondiaal uniek cluster.

Klik hier voor meer informatie