Tuinders of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in energie-besparende systemen kunnen tot en met 15 september 2017 nog een aanvraag doen voor de subsidie Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw (EHG) 2017.

De subsidieregeling EHG heeft dit jaar 6 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd via RVO.

De regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EHG) geeft subsidie van 25% op de volgende investeringen:
  • Tweede energiescherm (alleen extensieve teelten met verbruik minder dan 20 m3 per m2 per jaar én het moet gaan om schermen met een energiebesparing van meer dan 40%
  • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
Vervallen zijn de subsidies op diffuus glas, verticale ventilatoren en biomassaketel omdat deze investeringen over het algemeen rendabel zijn. Nieuw is dat ook samenwerkingsverbanden de subsidie op de netwerkaansluiting kunnen aanvragen.

Bron: Kas als Energiebron (Piet Broekharst)