De Inspectie SZW, LTO Nederland en LTO Glaskracht zijn in gesprek over het rapport 'Staat van eerlijk werk', waarin de Inspectie SZW de resultaten publiceert van haar activiteiten op het gebied van eerlijk werk. LTO Nederland en LTO Glaskracht vinden dat de resultaten van risicogericht inspecteren - waarbij men bij het inspecteren met name is gericht op het constateren van overtredingen - de beeldvorming over de hele sector negatief beïnvloedt.


beeld genomen uit het rapport 'Staat van eerlijk werk'

De partijen gaven aan dat er zeker behoefte is om samen op te trekken en gezamenlijk problemen aan te pakken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over hoe dat te doen. Bijvoorbeeld via het op elkaar afstemmen van communicatie, informatie-uitwisseling en het met elkaar en een aantal andere sectoren opstellen van een verklaring rondom gezond, eerlijk en veilig werk. Op 8 september is er een vervolgoverleg om tot invulling van concrete werkafspraken te komen.

Het rapport 'Staat van eerlijk werk' is hier in te zien.

bron: LTO Glaskracht Nederland