Delphy presenteert de vernieuwde versie van haar weer- en adviessysteem QMS Boomteelt 2.0 op het Technopark van Plantarium. Met de vernieuwde versie kunnen boomkwekers nog gemakkelijker op hun computer of smartphone de gewasklimaatgegevens in hun teelt raadplegen en waarschuwings- en adviesmodellen bekijken.Het weer heeft veel invloed op de groei van gewassen en de ontwikkeling van ziekten en plagen. Om die reden heeft Delphy een aantal jaren terug onder de naam QMS Boomteelt waarschuwingsmodellen ontwikkeld voor een aantal belangrijke ziekten en plagen. Een weerstation op de kwekerij meet de klimaatomstandigheden in het gewas. Op basis van deze metingen en een regionale weersvoorspelling wordt de infectiedruk voor verschillende ziekten en plagen bepaald. Zo voorspelt bijvoorbeeld het model buxusbladvlo wanneer de aantasting actief wordt. Op deze manier kan tijdig worden ingegrepen. Schimmelmodellen geven aan hoe hoog de gerealiseerde infectiedruk is, maar ook wat de voorspelling is voor de komende dagen. De modellen en meetcijfers zijn te raadplegen via de computer of de smartphone en helpen de telers om hun gewasbescherming en teelt te optimaliseren.

Het aantal modellen is afgelopen jaren uitgebreid. QMS Boomteelt bevat nu 15 verschillende waarschuwingsmodellen. Daarnaast is de lay-out van versie 2.0 verbeterd. Kwekers kunnen een jaaroverzicht van de infectiedruk bekijken maar ook inzoomen op bepaalde weken. De meetcijfers worden behalve in tabelvorm ook in overzichtelijke grafieken weergegeven.

Verder geeft QMS per gewasbeschermingsmiddel aan op welk moment een kweker het beste kan spuiten. Dit is namelijk afhankelijk van het middel en de weersomstandigheden. Hierdoor verbetert het spuitresultaat. In de vernieuwde versie zijn de overzichten van het juiste spuitmoment verbeterd en zijn ook biologische middelen en natuurlijke vijanden opgenomen.

Met QMS is het mogelijk om door middel van bodemsensoren het vochtgehalte in de bodem te meten. Door het combineren van gegevens is het daardoor mogelijk om een beregeningsvoorspelling voor uw gewas te maken. De bodem sensoren meten tevens de bodemtemperatuur.

De volgende stap is dat Delphy groeimodellen voor specifieke teelten gaat maken om bijvoorbeeld de groei of bloei te voorspellen.

Bezoek Delphy bij stand nr. 286 op het technopark tijdens Plantarium.
Klik hier voor een gratis toegangsbewijs en registreer uw bezoek via internet.

Voor meer informatie:
Delphy
info@delphy.nl
www.delphy.nl