Flexibele opslag van waterstromen kan in sommige gevallen een uitkomst zijn voor telers. Er zijn producten op de markt die als pakket kunnen worden opgeslagen. U rolt ze pas uit wanneer u extra opslag nodig heeft.In verband met de naderende zuiveringsplicht vanaf 1 januari 2018 zijn veel bedrijven al bezig om hun waterstromen in kaart te brengen en te beoordelen welk water hergebruikt kan worden en welk water echt geloosd moet worden.

Regelmatig blijkt dat de hoeveelheid die geloosd moet worden, kleiner is dan verwacht. Als het slechts om één of twee momenten per jaar gaat of alleen bij calamiteiten, dan is het niet altijd zinvol om een opslagsilo te plaatsen. Als een silo lange tijd leeg staat, is dat slecht voor de levensduur van het folie en soms is er gewoonweg geen ruimte voor een permanente watersilo.

De grote waterzakken zijn met verschillende aansluitingen uit te voeren. Uw installateur kan u informeren over de mogelijkheden.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Guus Meis)