"GOM is in het leven geroepen om de toekomst van de Bollenstreek veilig te stellen. Het gaat niet om de GOM zelf. Als we klaar zijn met deze klus, dan stoppen we met bestaan. In principe ligt in de bedrijfskaders vastgesteld dat we tot het jaar 2030 bezig zijn met het uitwerken van onze taak: de herstructurering van de Bollenstreek."

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloembollensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst. Aan het woord is Onno Zwart, directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de man die de taak heeft de herstructurering van de Bollenstreek zo goed mogelijk te laten verlopen.


foto: Flower Science

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan?
Iemand die altijd gedreven en ondernemend is. Ik ben nu als directeur in dienst bij Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), maar hiervoor ben ik ook ondernemer geweest. Ondernemer ben je uiteraard als je met eigen geld een bedrijf runt, maar je kunt ook een ondernemend karakter hebben. In de job die ik nu heb, de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek, komt mijn ondernemersgeest goed van pas.

Hoe denk je dat je medewerkers / collega’s je zullen omschrijven?
Ik denk dat ze de eerder genoemde gedrevenheid wel zullen herkennen. Maar ook denk ik dat ze vinden dat ik hen de ruimte geef. Ik ben een mensen-mens en ik betrek ze graag overal bij.

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld?
Ik werkte op de groentenafdeling van Albert Heijn. Van mijn eerst verdiende geld kocht ik een surfplank.

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag?
Ik leef niet zo in hoogte- en dieptepunten op mijn werk. Ik haal er altijd wel extra veel voldoening uit als we weer een goed herstructureringscontract hebben gesloten. Dat kan een contract zijn met een grondeigenaar, die op een andere plek doorgaat. Of een ondernemer die stopt met zijn bedrijf. Of een koper van een bedrijfskavel. Het geeft voldoening als een puzzelstukje weer precies goed past. Het is onze taak om de Bollenstreek toekomstbestendig te maken op ruimtelijk en economisch vlak. Want als we niets doen is de toekomst een groot vraagteken. Ingrijpen betekent dat we de toekomst met een gerust hart tegemoet kunnen treden.

Wat vind je het minst leuk aan je werk?
De wereld van ruimtelijke ordening is complex. Er komen veel procedures en regels aan te pas. Natuurlijk moeten wij ons aan alle spelregels houden, maar dat maakt processen soms wel ingewikkelder. Soms zou je wat pragmatischer willen zijn. De ondernemer in mij zegt dan ‘doorpakken’, maar de spelregels houden het traject wat langer op.

Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden?
GOM is in het leven geroepen om de toekomst van de Bollenstreek veilig te stellen. Het gaat niet om de GOM zelf. Als we klaar zijn met deze klus, dan stoppen we met bestaan. In principe ligt in de bedrijfskaders vastgesteld dat we tot het jaar 2030 bezig zijn met het uitwerken van onze taak: de herstructurering van de Bollenstreek.

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie vind je dat zouden moeten samenwerken?
Om de Greenport Duin- en Bollenstreek in een veilige toekomsthaven te loodsen, is het belangrijk dat heel veel partijen met elkaar samenwerken. Denk aan grondeigenaren, gemeentes, het verenigd bedrijfsleven, cultuurhistorische organisaties, het Greenport bedrijfsleven en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld milieuorganisaties. In 1996 is met een groot aantal betrokken partijen afspraken gemaakt en een toekomstvisie getekend: het Pact van Teylingen. Deze samenwerking marcheert nog steeds. Gemiddeld genomen voel ik een hecht en solide draagvlak bij al deze betrokken organisaties en heb ik er een positief gevoel over. Uiteraard is niets vanzelfsprekend en moet zo nu en dan wel een en ander bevochten worden. Het appel is om met elkaar in ieder geval tot 2030 door te gaan.

Wat denk je dat er gaat veranderen in de bloemenbollensector komende jaren?
Er komen grotere en modernere ondernemingen en dat heeft consequenties voor de omvang van het bedrijf en de kavels. Ik schat in dat er drie grote uitdagingen zijn in de bollenbedrijvigheid. Dat is ten eerste de uitdaging om duurzamer te gaan ondernemen. Ten tweede de verdergaande schaalvergroting en consolidatie. Als derde uitdaging zie ik de noodzakelijke marktontwikkeling en vernieuwing.

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés?

Marktontwikkeling & vernieuwing: de bloembol is tot nu toe een redelijk anoniem product gebleven. In de huidige moderne economie zoeken veel producten naar toegevoegde waarde. Dat kan bijvoorbeeld door een product een bepaald imago of merk te geven of bepaalde eigenschappen uit te lichten. Wellicht moet er focus liggen op een langere houdbaarheid in de vaas? Of misschien wil je je richten op biologische teelt en hiermee een specifieke klantenkring aanspreken? Er kunnen grote stappen gezet worden in de hele keten. Dus niet alleen bij de retail of handel, ook de bollenteler kan hierin mee. Het zal best een cultuurshock zijn in onze bedrijfstak, maar het biedt ook veel mooie kansen. Het gaat op ons afkomen en ik adviseer om er in mee te gaan. Dit lijkt me een mooi onderwerp om gezamenlijk over te brainstormen in een Flower Science Café!

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen?
Dan zou ik Roger Federer willen zijn, de prof tennisser! En anders piloot.

Auteur & bron: Flower Science