Dat elke teler per 1 januari 2018 moet voldoen aan de zuiveringsplicht, tenzij hij deelneemt aan een collectief dat van bevoegd gezag uitstel heeft gekregen om de zuiveringsoplossing te realiseren, is ondertussen wel bekend. Toch krijgt LTO Glaskracht nog regelmatig de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt in het geval van een ge- of verhuurde tuin.Eigenlijk geeft de eerste zin al duidelijk antwoord: de teler is verantwoordelijk, dus degene die de tuin huurt. Dat is immers de persoon die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, het eventuele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het lozen van restwater. De teler moet er dus voor zorgen dat hij voldoet aan de zuiveringsplicht. Dat kan door een goedgekeurd zuiveringsapparaat (zie BZG-lijst) aan te schaffen, een contract af te sluiten met een mobiele zuiveraar, deel te nemen aan een collectieve oplossing (bijv. de AWZI NW) of door aan te tonen dat er niets wordt geloosd.

Afspraken
Uiteraard heeft de huurder wel te maken met de verhuurder en kunnen er onderling privaatrechtelijk contractuele afspraken gemaakt worden. De aanschaf van een zuiveringsapparaat is immers geen kleinigheid en dat doe je niet voor een huurcontract van een jaar. Daarover moeten de huurder en verhuurder met elkaar in contact treden en afspraken maken.

In het geval van deelname aan een collectieve oplossing is het echter wel logischer dat de verhurende partij zich aanmeldt en niet de huurder. Zo zal in het geval van de AWZI Nieuwe Waterweg de aansluiting via het rioolstelsel van de verhurende partij lopen en betreft het een meerjarig contract. In dit soort gevallen zal de verhuurder zich dus aan moeten melden. Maar het blijft onverlet dat de huurder de eindverantwoordelijke partij is.

Bron: LTO Glaskracht Nederland