Van begin april tot en met eind juni is een pilot uitgevoerd met de naam Garantieblok Germini Water. Gegarandeerd aanbod, een betere prijs en minder doordraai waren de doelstellingen van deze veilgroep. Helaas heeft de pilot niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het garantieblok was een nieuwe veilgroep op de drie exportklokken. Kwekers voerden Germini aan die voldeden aan de eisen van deze veilgroep. Aanvoerders gaven hun aanbod op voor vier weken. Dit aanbod werd gedeeld met klanten.

Feedback aanvoerders en klanten
Uit de enquête onder aanvoerders en klanten blijkt dat het Garantieblok niet bijdraagt aan het versterken van de klok. Om in het Garantieblok te kunnen staan hebben aanvoerders meerdere acties ondernomen met ongewenste gevolgen voor de kwaliteit op de klok. Klanten geven aan dat zij niet hun aankoopgedrag hebben aangepast op het Garantieblok en dat zij de versnippering van het aanbod ongewenst vinden.

Data-analyse
Daarnaast is uit de data-analyse gebleken dat de pilot voor een aantal individuele aanvoerders een beter rendement heeft opgeleverd, maar er geen verbetering is aangetoond in de prijsvorming voor Germini Water op de klok als totaal. De doordraai was aanzienlijk hoger in de reguliere veilgroep Germini Water dan in het Garantieblok.

In de voorbereiding van de pilot heeft de bloemenveiling samengewerkt met de FPC Gerbera en de werkgroep Garantieblok. Ook de resultaten van de pilot zijn met deze leden besproken.

Veilgroepen
Het stoppen van de pilot heeft gevolgen voor een aantal veilgroepen:
  • Garantieblok Germini Water (veilgroep 737): vervalt
  • Germini Water GP: terug op Naaldwijk (veilgroep 732) en Aalsmeer (veilgroep 231)
  • Germini Water Aalsmeer (veilgroep 131): ongewijzigd
  • Germini Water Rijnsburg (veilgroep 731): ongewijzigd
  • Germini Water Naaldwijk (veilgroep 730): ongewijzigd
Hoe nu verder?
Met het beëindigen van het garantieblok Germini Water ligt opnieuw de vraag voor hoe Germini Water op de klok kan worden versterkt. Royal FloraHolland zal op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken en bespreken.

Bron: Royal FloraHolland