Negen partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België zijn gestart met het project BioBoost. In het project BioBoost, dat loopt tot december 2019, werken triple-helix partners samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren.

Duurzaamheid
BioBoost gaat uit van de noodzaak van een milieuvriendelijk en hernieuwbare glastuinbouw economie door plantaardige hulpbronnen op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier te benutten. Hoewel de tuinbouw veel maatschappelijke voordelen biedt, wordt de noodzaak van een overgang naar een biobased economie tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien.

Partners
BioBoost is een samenwerkingsverband van 9 partners uit Nederland, Engeland en België. Lead partner is de gemeente Westland (NL). Partners zijn: Katholieke Universiteit van België (Vives-BE), Instituut voor Landbouw, Visserij en Onderzoek (ILVO-BE), Kenniscentrum Plantenstoffen (NL), National Institute of Agricultaral Botany (NIAB -UK), Inagro (BE), Greenpack (NL), Van Vliet Contrans (NL) en Epping Forrest District Councel (UK).

Financiering
BioBoost wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen (BE) en de provincie Zuid-Holland (NL).