CIOPORA, de Internationale Vereniging van Plantenveredelaars, werkt samen met de overheidsinstanties van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie om te zorgen voor een soepele overgang voor de tuinbouwveredelaarssector tijdens en na het Brexit proces.

Dr. Edgar Krieger, secretaris-generaal van CIOPORA: "Bijna alle commercieel belangrijke sierplanten en fruitrassen die in het Verenigd Koninkrijk worden geteeld, gebruikt en geconsumeerd, worden momenteel beschermd door communautaire kwekersrechten (CPVR). Brexit zou een bedreiging kunnen vormen voor de Britse tuinbouwsector als de bescherming van dit intellectuele eigendom (IP) niet na de uittreedatum van 30 maart 2019 wordt beschermd. CIOPORA vertegenwoordigt de belangen van plantenveredelaars met betrekking tot hun intellectuele eigendomsrechten en het bijstaan van de overheden ten behoeve van een goede overgang van deze rechten."

Uitbreiding geldigheid CPVR in het Verenigd Koninkrijk
Eind 2016 werden in de EU in totaal 25.150 rassen door communautaire kwekersrechten beschermd, waarvan 14.000 variëteiten sierplanten en fruitrassen betroffen. In maart 2019 mag ervan worden uitgegaan dat meer dan 27.000 rassen in de EU door communautaire kwekersrechten zullen worden beschermd. CIOPORA spant zich in voor een naadloze overdracht van deze in de EU beschermde rassen naar het Verenigd Koninkrijk voor de volledige duur van het recht dat oorspronkelijk aan de rechthebbende veredelaars werd toegekend.

Volgens dr. Krieger zijn de belangrijkste punten in verband met de rechtsgeldigheid:
  • Alle CPVR rechten, die voor de uittreedatum worden toegekend moeten in Britse rechten worden omgezet.
  • Dit geldt ook voor de CPVR rechten waarvan de aanvraag voor de uittreedatum is ingediend maar die daarna worden toegekend. Minimaal moet de aanvraagdatum worden gezien als de aanvraagdatum voor Britse rechten (UK PBR), om verlies van nieuwigheid te vermijden.
  • Voor alle aanvragen na de uittreedag dienen veredelaars waarschijnlijk zowel voor Britse (UK PBR) als Europese rechten (CPVR) een aanvraag in te dienen. Dit zal leiden tot extra administratie en kosten. Eén mogelijke oplossing hiervoor zou zijn dat het Verenigd Koninkrijk de rechtsgeldigheid van alle bestaande en toekomstige Europese titels ook naar het Britse grondgebied uitbreidt, onder het Britse handhavingsstelsel, maar dit zal waarschijnlijk niet gebeuren.
DUS-onderzoeken en -rapporten
Een meer praktisch aspect betreft de DUS-onderzoeken van nieuwe rassen, waarbij rassen worden getest op onderscheidbaarheid, bestendigheid en homogeniteit. De onderzoeksbureaus in het Verenigd Koninkrijk spelen een cruciale rol bij deze onderzoeken met betrekking tot de aanvraag van Europese rechten (CPVR). Ze zijn door het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) belast met meer dan 850 rassen. Voor meer dan 650 van deze rassen (vooral sierplanten) is er nog geen alternatief onderzoeksbureau in de EU.

CIOPORA vraagt om een soepele overgang van DUS-onderzoeken die oog houdt voor het belang van de veredelaarssector, met name met betrekking tot de mogelijke toewijzing van andere onderzoeksbureaus, handhaving van de kwaliteit van het onderzoek en het tegengaan van vertraging bij de toekenning van Europese rechten bij verandering van onderzoeksbureaus

CIOPORA werkt samen met de EU, het Verenigd Koninkrijk en het CPVO om regelmatige en duidelijke communicatie aan de belanghebbenden te kunnen verzorgen over veranderingen naar aanleiding van de BREXIT onderhandelingen.

Voor meer informatie:
CIOPORA
Deichstraße 29
20459 Hamburg
Duitsland
T: +49 (0)40-555-63-702
F: +49 (0)40-555-63-703
www.ciopora.org